lu.se

Medarbetare

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Campusgruppen

Möten med representanter för alla verksamheter vid Campus Helsingborg äger rum tre gånger per termin.

Syftet är framförallt utbyte av information och erfarenheter mellan de olika verksamheterna. Rektor informerar också om aktuella frågor.

Representanter i Campusgruppen

 • Charlotta Johnsson, ordförande, Utvecklingsenheten
 • Adam Turic, Biblioteket
 • Maria Bergendal Arvidsson, Socialhögskolan
 • Carina Argelius, Sektionen Student och utbildning
 • Malin Kisro, Sektionen Student och utbildning
 • Frida Blomberg, Sektionen Student och utbildning
 • Britta Persson, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Petra Larsson, Avdelningen för modevetenskap
 • Lars Olsson, LDC
 • Dick Lindroos, LU Service
 • Pia Tham, LU Service
 • Thomas Achen, LTH
 • Astrid Johnsson, Sektionen Student och utbildning
 • Heba Elali, LU Service
 • Cecilia Nygren, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Magnus Adenskog, Utvecklingsenheten
 • Julia Luttrup, Utvecklingsenheten
 • Jerker Jacobsson, Utvecklingsenheten
 • Carola Fors, Utvecklingsenheten
 • Tre studentrepresentanter