lu.se

Medarbetare

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Campusgruppen

Möten med representanter för alla verksamheter vid Campus Helsingborg äger rum tre gånger per termin.


Syftet är framförallt utbyte av information och erfarenheter mellan de olika verksamheterna. Rektor informerar också om aktuella frågor.

Representanter i Campusgruppen

 • Charlotta Johnsson, ordförande, Utvecklingsenheten
 • Karin Jönsson, Biblioteket
 • Lars Harrysson, Socialhögskolan
 • Carina Argelius, LTH och sektionen Student och utbildning
 • Britta Persson, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Petra Larsson, Avdelningen för modevetenskap
 • Lars Olsson, LDC
 • Dick Lindros, LU Service
 • Ulla Urde, Sektionen Student och utbildning
 • Astrid Johnsson, Sektionen Student och utbildning
 • Heba Elali, LU Service
 • Lena Rolén, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Magnus Adenskog, Utvecklingsenheten
 • Sanna Trygg, Utvecklingsenheten
 • Jerker Jacobsson, Utvecklingsenheten
 • Carola Fors, Utvecklingsenheten
 • Tre studentrepresentanter