lu.se

Medarbetare

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Husstyrelsen

På Campus Helsingborg finns en husstyrelse som är beställare av infrastruktur och gemensam service. Husstyrelsen har det operativa ansvaret för hantering av frågor som rör infrastruktur, service och lokaler.


Ansvaret omfattar undervisningslokaler, gemensamma utrymmen och lärosalar, IT-stöd, vaktmästeri, reception, posthantering, kopiering och liknande frågor. Husstyrelsen har också ansvar för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid Campus Helsingborg.

Ledamöter i husstyrelsen

 • Jerker Jacobsson, ordförande, Utvecklingsenheten
 • Charlotta Johnsson, Utvecklingsenheten
 • Veronica Åberg, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Mozghan Zachrison, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Lars Harrysson, Socialhögskolan
 • Anders Heyden, Lunds Tekniska Högskola
 • Magdalena Unosson, Lunds Tekniska Högskola
 • Emma Severinsson, (tjl) Institutionen för kulturvetenskaper
 • Magnus Svensson, Juridiska institutionen
 • Malin Gülich, LU Byggnad
 • Heba Elali, LU Service
 • 2–3 studentrepresentanter