lu.se

Medarbetare

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Strategiska utskottet

Under 2017 inrättades ett strategiskt utskott, som har ansvar för att arbeta med strategisk verksamhetsutveckling.


Det strategiska utskottet ansvarar vidare för att ta fram förslag till strategisk plan och göra urval av ansökningar till Plattformen (Helsingborgs stads finansiering).

Representanter i strategiska utskottet

  • Representanter till strategiska utskottet håller på att inrättas (2021-01-11)