lu.se

Medarbetare

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Strategiska utskottet

Under 2017 inrättades ett strategiskt utskott, som har ansvar för att arbeta med strategisk verksamhetsutveckling. Det strategiska utskottet ansvarar vidare för att ta fram förslag till strategisk plan och göra urval av ansökningar till Kompetensfonden (Helsingborgs stads finansiering).

Representanter i strategiska utskottet

 • Charlotta Johnsson, ordförande, rektor Campus Helsingborg, Utvecklingsenheten​
 • Jan-Henrik Nilsson, Institutionen för tjänstevetenskap​
 • Åsa Thelander, Institutionen för strategisk kommunikation ​
 • Håkan Johansson, Socialhögskolan​
 • Martin Höst, Lunds Tekniska Högskola ​
 • Daniel Hellström, Lunds Tekniska Högskola​
 • Elsa Trolle Önnerfors, Juridiska fakulteten ​
 • Pernilla Rasmussen, Avdelning för Modevetenskap ​
 • Lisa Thelin, LU FSI, Samverkansavdelningen ​
 • Jerker Jacobsson, Utvecklingsenheten​
 • Magnus Adenskog, Utvecklingsenheten​
 • Två studentrepresentanter