lunduniversity.lu.se

Staff

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Vision, mål och strategier

Vision

Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor.

Strategisk plan

Globalisering, internationalisering, hållbar utveckling, nya former av kunskapsspridning och ökad rörlighet är några faktorer som bidrar till att samhället förändras i allt snabbare takt. Samtidigt står vi inför stora globala utmaningar inom miljö och klimat, hälsa, migration, digitalisering och demografiska förändringar.

Campus Helsingborgs studenter, forskare och medarbetare bidrar i samverkan med det omgivande samhället till att möta dessa genom kunskap och kompetens.

Den strategiska planen som omfattar perioden 2018–2022 gäller för hela verksamheten och har beslutats av Campus Helsingborgs styrelse.

Strategisk plan för Campus Helsingborg 2018–2022 (PDF, 15 MB)


Prioriterade områden

I den strategiska planen lyfts fem viktiga utvecklingsområden fram:

  • Utbildning och forskning ska vara sammanflätade.
  • Aktiva samarbeten stimuleras för att identifiera och lösa samhällsutmaningar.
  • Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter.
  • Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer.
  • Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer.

Strategisk plan för Lunds universitet

Strategisk plan för Lunds universitet 2017–2026 (PDF, 268 KB)