lu.se

Medarbetare

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Kommunikation och presentationer

Presentationsmaterial om Campus Helsingborg och Lunds universitet – att använda som underlag när du berättar om universitetet vid till exempel studiebesök eller konferenser.

Powerpoint-presentationer

Använd de bilder som passar i din presentation för det aktuella tillfället. Talarstöd finns inkluderat i anteckningarna i Powerpoint.

Svenska
Presentation Campus Helsingborg (pptx, 29 MB)
Presentation Lunds universitet (pptx, 20 MB)

Engelska
Presentation Campus Helsingborg (pptx, 26 MB)
Presentation Lund University (pptx, 19 MB)

Powerpoint-mallar
Powerpoint-mall på svenska i 4:3-format
Powerpoint-mall på engelska i 4:3-format