lu.se

Medarbetare

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Krishantering och brandsäkerhet

Krishantering – handlingsplan och riktlinjer

Handlingsplan för krissituationer vid Campus Helsingborg 2021
Riktlinjer kris- och katastrofhantering vid Lunds universitet

Brandsäkerhet – regler, riktlinjer och rutiner

Systematiskt brandskyddsarbete – rutiner vid Campus Helsingborg
Utrymningsplatser för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
Riktlinjer för utrymning vid tentamina
Brandskyddsregler vid Lunds universitet
Systematiskt brandskyddsarbete – blankett för delegering

Ring alltid 112 i nödsituation

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en intern telefon (0-112).

Universitetets larmtelefon 20 700

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson ring +46 46 222 07 00.

Rapportera alla händelser

Ingen händelse är för liten att rapportera. Det kan exempelvis röra sig om:

  • iakttagelser
  • inbrott
  • stöld
  • förlorade nycklar
  • förlorat passerkort
  • hot eller våld

Fyll i en händelserapport – logga in med lucat-id och välj språk

I och med att du rapporterar händelsen här får du hjälp med att se till att alla nödvändiga anmälningar och kontakter görs.

Viktig samhällsinformation

Universitetets larmtelefon

+46 46 222 07 00

Kontakt

Per Nordén
Säkerhetschef vid LU
046-222 33 33
per.norden@bygg.lu.se

Ann‐Charlotte Dahlberg
Säkerhetshandläggare vid LU
046-222 32 35
ann-charlotte.dahlberg@bygg.lu.se

Charlotta Johnsson
Krissamordnare på Campus Helsingborg
070-640 87 89
charlotta.johnsson@ch.lu.se 

Jerker Jacobsson
Brandskyddsansvarig på Campus Helsingborg
0709-56 57 93
jerker.jacobsson@ch.lu.se