lu.se

Medarbetare

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Lokalbokning

Utvecklingsenheten vid Campus Helsingborg har ansvar för våra gemensamma lärosalar. Det finns också tillgång till fem sammanträdesrum, som kan beställas via TimeEdit eller Campus Helsingborgs lokalbokning. 

Beställning av lokaler

Lokalbokningen är under terminstid bemannad kl. 09.00–16.00 helgfri måndag–fredag (med undantag för möten eller sjukdom) och nås via lokalbokning@ch.lu.se. Vi besvarar ditt mejl senast arbetsdagen efter det mottagits. Alla bokningar sker i bokningssystemet TimeEdit.

Schemabokning: Bokningar som ska synas i studenternas schema beställer du via mejl till lokalbokningen. LTHs schemabokningar hanteras av deras schemaläggare. Du når dem på schema@kansli.lth.se

Lista på undervisningstyper som används vid schemabokningen i TimeEdit.

Lokalbokning: Bokningar som inte ska finnas med i ett kursschema kallas lokalbokningar. Du kan dels göra lokalbokningar genom att mejla till lokalbokningen, dels via TimeEdits webbplats. För att boka via webb behöver du ha ekonomisk befogenhet för det kostnadsställe som du vill beställa lokaler till.

Läs mer om lokalbokning via TimeEdit och ekonomisk befogenhet

Våra lokaler

Lärosalarna ska vara möblerade i skolsittning. Möblerar du om – är det viktigt att möblera tillbaka igen. I ALC-salarna (eng Acvtive learning classroom) är det flexibel möblering. 

På Campus Helsingborg finns tillgång till följande lokaler:

 • 2 hörsalar, 120–237 platser
 • 21 lärosalar, 18–92 platser
 • 2 ALC-salar, 36 platser. En av dessa är GreenALC, se info nedan om GreenPark.
 • 24 grupprum
 • 6 datorsalar, 12–24 platser
 • 5 sammanträdesrum, 10-18 platser

I alla lärosalarsalar finns, whiteboardpennor, stationär projektor samt högtalare. Hörsalarna är dessutom utrustade med, CD/DVD/Blueray-spelare, stationär dator, hörslinga, extra projektor, dokumentkamera samt en kamera som kan användas vid streaming av föreläsningar. 

Mikrofoner finns till salarna: U202, U203, E210, E230, E413, E421, C163 och C548. De hämtas och lämnas i receptionen i anslutning till föreläsningen.

GreenPark. Av MindPark hyr vi numera en yta som kallas av GreenPark. Den består av en ALC-sal och några mindre rum. Fullständig information om teknik, bokning, tillgänglighet m.m. finner du här.

Översikt av alla lokaler på Campus Helsingborg – med angivna priser

 

Om du upptäcker något fel på salen eller utrustningen, anmäl detta till servicedesk@lu.se. Vid brådskande ärenden när det gäller tekniken, kontakta receptionen på 042-35 65 15 för att få hjälp.

Bokningsrapporter

TimeEdits webbplats kan du ta ut rapporter för olika kurser, studentgrupper, lokaler och personal etc. Campus Helsingborg har två ingångar i TimeEdit, en för studenter och en för personal. Studentingången är öppen, till skillnad från personalingången som kräver inloggning med Lucat-id. På personalingången finns mer information och fler sökalternativ.

Anpassning av lokaler till följd av Covid-19. 

Då vi är flera fakulteter som är representerade på Campus har vi flera beslut att förhålla oss till. 

För att säkerställa en arbetsmiljö med syfte att minska smittspridningen har vi gjort följande: 

 • Glesat ut möbleringen på gemensamma studieytor.
 • Handsprit har placerats ut i korridorer, bibliotek, reception och studieytan vid U2. 
 • Informationskampanj via Sociala medier, borsryttare, beachflaggor, anslag på dörrar m.m.
 • Extra avtorkning av bord i lärosalarna.
 • Tagit bort bord och stolar från lärosalar, datorsalar och grupprum. Lista på gällande antal av platser finner ni här. Antal platser i salen visas även på bokningsrapporterna från TimeEdit via Campus ingångarna.