lu.se

Medarbetare

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Plattformen

Lunds universitet och Helsingborgs stad arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten vid Campus Helsingborg. Varje år bidrar Helsingborgs stad med medel för utvecklings- och forskningsprojekt som skapar tillväxt. Medlen används för projekt som stärker högre utbildning, forskning och samverkan i och kring Helsingborg. Ungefär en tredjedel avdelas för vardera inriktningen som beskrivs närmre nedan. 


  • Forskning: Satsningar som lokaliserar eller skapar ny tvärvetenskaplig forskning till Campus Helsingborg, eller såddfinansiering för att skriva ansökningar om forskningsmedel som kommer Campus Helsingborgs forskning tillgodo. Syftet är att bidra till tillväxt på Campus Helsingborg samt att knyta forskning till stadens utveckling i form av ansökningar kopplade till H22, innovationssatsningar eller utveckling av AI. Denna utlysning sker en gång per år. Ansökningarna behandlas i strategiska utskottet på Campus Helsingborg och en prioritering görs som lämnas vidare till samrådsgruppen för slutlig behandling och beslut.

  • Nyetablering: Öka lokaliseringen av högre utbildningar till Helsingborg samt i viss mån även forskningsmiljöer och innovationsverksamhet knutet till sådan verksamhet.

  • Kunskapstriangeln: Öka utbytet och effekten av samverkan regionalt. I denna del inryms stadens satsning på att öka samverkan mellan det lokala näringslivet, forskare och studerande. Vidare inryms projekt som stärker och utvecklar kunskapsöverföring och teknik överföring inom kunskapstriangeln.


För nyetablering och kunskapstriangeln lämnas idéer till representanter i strategiska utskottet. Alla projektidéer behandlas i strategiska utskottet. Konkreta projektförslag lämnas sedan av rektor till staden. Staden fattar beslut i samråd med rektor. Dessa medel har ingen utlysning utan kan kontinuerligt sökas av rektor.

Kontakt

Generella frågor: emelie.esberg@helsingborg.se
Campus Helsingborgs interna process: magnus.adenskog@ch.lu.se