lunduniversity.lu.se

Staff

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Kompetensfonden

Lunds universitet och Helsingborgs stad arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten vid Campus Helsingborg. Varje år bidrar Helsingborgs stad med medel för utvecklings- och forskningsprojekt där medlen används för projekt som stärker högre utbildning, forskning och samverkan i och kring Helsingborg.

  • Forskning: Satsningar som lokaliserar eller skapar ny tvärvetenskaplig forskning till Campus Helsingborg och syftar till att bidra till tillväxt på Campus Helsingborg samt att knyta forskning till stadens utveckling. Denna utlysning sker en gång per år. Ansökningarna behandlas i strategiska utskottet på Campus Helsingborg och en prioritering görs som lämnas vidare till en beredningssgrupp för slutlig behandling och beslut.
  • Samverkan och innovation: Satsningar som stimulerar samverkan och innovation genom projekt där fler än en partner ingår. Idéer lämnas till representanter i strategiska utskottet och behandlas av utskottet. Konkreta projektförslag lämnas sedan i samråd med strategiska utskottet till en beredningsgrupp i staden. Utlysningen är öppen under hela året.

För projekt inom både forskning och samverkan och innovation gäller följande prioriteringar:

  • Projekt med bred samverkan och tvärvetenskap
  • Projekt som avser att utveckla verksamheten på Campus Helsingborg
  • Projekt som stödjer Helsingborgs stads ambitioner, dess vision Helsingborg 2035 och stadens mål och inriktningar (se Https://intro.helsingborg.se/helsingborg-2035/)
  • Projekt med koppling till AI/ML och IoT

Kontakt

Generella frågor: carola.netterlid@helsingborg.se
Campus Helsingborgs interna process: magnus.adenskog@ch.lu.se