lu.se

Medarbetare

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Provorganisationen

 

Provorganisationen på Campus Helsingborg samordnar provhanteringen för Socialhögskolan, institutionen för strategisk kommunikation och institutionen för tjänstevetenskap.

Provorganisationens uppdrag är att säkerställa att provtillfällen hanteras rättssäkert och efter Institutionernas riktlinjer på bästa sätt.

 

En arbetsgrupp bestående av LU Service, en styrgrupp med representant från respektive institutionen, och personal med erfarenhet av dessa uppgifter hittills, har utformat gemensamma riktlinjer för provhanteringen. Riktlinjerna utformades till tre dokument:

  • Provguide med rutiner för Campus Helsingborgs lärare vid prov
  • Provbeställning med obligatorisk information
  • Provregler för institutionernas studenter på Campus Helsingborg