6 april 2021

Torsdagen den 22 april deltar en av Sveriges främsta modepersonligheter Lars Wallin i ett öppet samtal om glamour, exklusivitet och flärd.

30 mars 2021

När resandet återupptas efter pandemin kommer trygghet och säkerhet på urbana resmål få ökad betydelse, enligt en ny rapport från Lunds universitet. Resultaten visar att svenska besöksmål uppfattas som trygga. Samtidigt saknas ett organiserat trygghetsarbete inom besöksnäringen, något som den pågående pandemin har aktualiserat behovet av.

24 mars 2021

Helsingborgs Handelsförening har under många år stöttat forskning och utbildning vid Lunds universitet. Nu fortsätter satsningen på unga forskare vid Campus Helsingborg genom utlysning om medel på 1 miljon kronor. Årets stipendiater ska bland annat undersöka pandemins påverkan på alkoholförsäljning och småskalig handel samt ökade returer inom e-handel.

23 mars 2021

Mängden avfall från industrier och andra verksamheter är fem gånger större än från landets hushåll. I en ny studie granskas hur avfallsproducenter arbetar för att minska mängden onödigt avfall. Resultaten visar att såväl teknik som ekonomi och organisation försvårar möjligheten att minska avfallet.

23 mars 2021

Nätverket Crocus bjuder in till samtal om kreativa ytor i städer. Föreläsningarna är öppna för allmänheten.

22 mars 2021

Vad är egentligen ekosystemtjänster? Och hur arbetar kommuner och regioner med ekosystemtjänster för att erbjuda ”säljbara” och hållbart attraktiva destinationer? Det är några av de frågor som står på agendan den 23 april.

9 mars 2021

Hur ser ett yrkesliv som kostymör ut, och vilken nytta kan man ha av en utbildning i modevetenskap? Välkommen till en öppen föreläsning 16 mars med Ebbe Harder Jonsson, alumn från programmet för modevetenskap.

4 mars 2021

Politiker som ska fatta beslut om hållbar stadsplanering och delningstjänster kommer framöver att få det lite lättare. En ny bok ger handfasta tips på hur hållbara delningstjänster som exempelvis bilpooler kan förverkligas.

2 mars 2021

Är det inte väldigt svårt att komma in på ett program? Kommer jag att få vänner? Hur lång är en föreläsning och vad betyder egentligen akademisk kvart? Frågorna när man ska välja en utbildning är många men den 17 mars gör våra studenter, studievägledare och alumner sitt bästa för att besvara dem. Varmt välkommen till Öppet hus hos oss på Campus.

2 mars 2021

Covid-19 pandemin har totalt förändrat besöksnäringens förutsättningar. Turismen har minskat drastiskt och underturism förekommer i delar av Sverige. Samtidigt rapporteras om resmål som har ett ökat antal besökare vilket gör att besöksmålen har svårt att ta emot och hantera dem.