19 maj 2022

Algblomning gillar vi inte. Men i avloppsvattnet kan de små snabbgroende organismerna göra susen. Det tror forskaren Jing Li som testar hur olika slags alger kan rena avloppsvattnet. ”Metoden kan bli både billigare och miljövänligare än dagens metoder” säger hon. Dessutom kan algerna sedan kanske bli bränsle eller gödningsmedel – eller rentav mat!

16 maj 2022

När tvättmaskinen, matbutikens kassasystem och cykelbanas lyktstolpar förvandlas till digitala funktioner blir vår vardag smidigare. Men med fler digitala enheter som med jämna mellanrum behöver uppdateras uppstår nya möjligheter för hackare att nästla sig in. Forskare undersöker hur luckorna kan tätas.

10 maj 2022

Arbetar du med hållbarhetsfrågor och är nyfiken på vad svenska befolkningen har för önskemål för förändringar? Välkommen till ett policyforum om hållbar välfärd med fokus på boende och utformning av allmänna platser.

9 maj 2022

Hur kan vi bemöta utländska digitala kampanjer som försöker påverka svensk politik? Är vårt samhälle tillräckligt motståndskraftigt för att stå emot propaganda och desinformation? Vilka risker medför de digitala kampanjerna – vare sig vi lyckas stoppa dem eller inte – för demokrati och yttrandefrihet?

3 maj 2022

Under flera års tid har det blivit allt tydligare att utvecklingen inom turism behöver ändra riktning och utövas på ett nytt, mer hållbart sätt. För att förändra turistindustrin måste vi förstå den bättre i grunden – hur små turistföretag drivs och utvecklas. Det menar Stuart Reid som nyligen disputerat med en ny avhandling i tjänstevetenskap.

28 april 2022

Kan mode någonsin bli hållbart? Hur ställer vi om till miljösmart e-handel? Och vilken roll ska universiteten ha i framtidens samhälle? Det är några av de ämnen som diskuteras under forskningsfestivalen Our Future City den 7-10 juni på Campus Helsingborg. Evenemanget görs tillsammans med Helsingborgs Dagblad och FoU Helsingborg och sker under den stora stadsmässan H22.

13 april 2022

Rysslands version av kriget i Ukraina har hittills avfärdats av väst. Men i en intervju om den ryska propagandan säger James Pamment, expert på desinformation och propaganda, att Rysslands bild riskerar att få fäste hos olika grupper. Han berömmer också den amerikanska strategin att läcka Rysslands planer, ett tillvägagångssätt som tidigare främst testats i forskningen.

13 april 2022

I den nya boken Växtverk utforskar en grupp forskare olika perspektiv på invasiva växter och deras sammanhang i en snabbt föränderlig värld. Boken består av flera korta essäer på svenska som tar upp olika frågor och tankar, alltifrån hur ”invasiv” och ”främmande” definieras och kan upplevas till personliga betraktelser över några spridningsbenägna växter.

11 april 2022

Nadia Kaneva, docent i media och strategisk kommunikation, kommer bland annat att diskutera marknadsföring av nationella och genusrelaterade identiteter.

7 april 2022

I diskussioner kring styrning och ledning idag uppmuntras det alltmer att vi ska lita på professionella yrkesutövare: låt proffsen vara proffs. Men vad betyder det egentligen att “vara professionell”? Kan vilken yrkesgrupp som helst vara "professionell”? Och vad betyder det egentligen att styra med tillit?