Hoppa till huvudinnehåll
14 oktober 2022

Användarens upplevelse är i fokus i en ny studie som är en del av projektet ”Consuming digital data”, med syftet att titta på hur konsumenter upplever och förhåller sig till insamlandet av data. Studien genomfördes av Christian Fuentes, professor vid Lunds universitet och Niklas Sörum, docent vid Högskolan i Borås.

26 september 2022

Riksbanken rekordhöjer räntan – energipriserna skjuter i höjden. Hur påverkar bistrare ekonomiska tider hur vi klär oss? Historiskt sett har recession inte inneburit att vi slutat klä oss elegant. Däremot har vi återanvänt kostsamma festkläder och istället köpt enskilda lyxprodukter. Och kortare kjolar i tider av lågkonjunktur är en myt.

21 september 2022

Äntligen var det dags för invigning av Campus Helsingborgs nya och högst belägna lokaler som rymmer fräscha ytor för både studenter och personal.

12 september 2022

Nyligen kom Em Anderssons och Tina Mattssons (red) antologi Teorier för socialt arbete ut. Böckerna i två volymer lyfter på ett pedagogiskt sätt fram teorier och begrepp inom socialt arbete, genom att presentera olika teoretiker. De är användbara för att visa hur teorier kan fungera som redskap för att förstå till exempel sociala problemområden.

6 september 2022

Studenter som väljer att studera i Helsingborg är garanterade boende inom en månad. Det visar en ny rapport från Sveriges förenade studentkårer som för första gången nu grönlistar Helsingborg som studieort.

19 augusti 2022

Chefers ohälsa är i dag ett accelererande problem. Sjukskrivningstalen för chefer ökar stadigt, inte minst för psykisk ohälsa. Hur kan detta fångas upp och hanteras av organisationer? Detta seminarium riktar sig till dig som är chef eller arbetar med ledarskap inom välfärden.

16 augusti 2022

Morgondagens ingenjörer och företagens framtida medarbetare – vad ska de kunna? Med utsikt över Helsingborg och Sundet under pågående H22-utställning hölls en kick-off där ett tjugotal företag gav svar på vad de behöver för kompetens, och hur samarbete och samverkan kan ske på bästa sätt för just dem.

14 juni 2022

Hur kan en frukost se ut i Hong Kong? Hur är stämningen i en svensk småbåtshamn en söndag morgon? Vad händer på Centralstationen i Stockholm? Med den globala rörelsen Urban Sketchers träffas man och levandegör en plats genom att teckna av den. En metod som även letat sig in i den akademiska världen som ett verktyg för etnologer att komma nära det [...]

14 juni 2022

Städer står idag inför olika miljömässiga och sociala hållbarhetsutmaningar kopplade till exempelvis bevarande av biologisk mångfald och klimatanpassning samt stadsbornas välbefinnande. Vad innebär det att styra hållbar stadsutveckling? Vilka spänningar finns mellan stadsplaneringsprocesser, policys och spontana praktiker i stadsrummet? I detta [...]

5 juni 2022

Många hoppas att klimatpåfrestande singelresor i fossilburna bilar snart hör till historien. Kan nyckeln vara att vi börjar låna mer miljövänliga fordon? Forskare har undersökt frågan hur vi löser framtidens transporter.