Kort om Campus Helsingborg

Campus Helsingborg i korthet

Visste du att:

 • Lunds universitet, Campus Helsingborg präglas av gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och organisationer.
 • Här studerar närmare 4 000 studenter strategisk kommunikation, service management, modevetenskap och juridik eller utbildar sig till socionomer och ingenjörer.
 • På Campus Helsingborg forskas det inom bland annat handel, datavetenskap, logistik, modevetenskap, tjänstevetenskap, kommunikation och socialt arbete.
 • Campus Helsingborg erbjuder 13 utbildningsprogram på grundnivå, 7 internationella masterprogram och fristående kurser inom strategisk kommunikation, service management, juridik och socialt arbete.
 • På Campus Helsingborg finns omkring 150 av Lunds universitets medarbetare, varav 11 professorer och 22 doktorander.

Personal

 • 150 medarbetare
 • 11 professorer
 • 22 doktorander

Utbildning

 • 2 479 helårsstudenter år 2018
 • 13 kandidatprogram
 • 7 masterprogram
 • Cirka 20 fristående kurser

Forskning

Forskningen vid Campus Helsingborg uppgår till cirka 37,7 mkr och finansieras både via universitetet och genom externa bidrag.

 • 49%: Lunds universitet
 • 41%: Övriga externa finansiärer
 • 10%: Helsingborgs stad
Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2021-04-28