Skip to main content

Vår organisation

Ledning och organisation

Fakulteter

Högsta beslutande organ vid fakulteterna är fakultetsstyrelserna. Följande fakulteter har verksamhet vid Campus Helsingborg:

(Länkar öppnar fakulteternas webbplatser)

Institutioner och motsvarande enheter

På institutionerna bedrivs den största delen av universitetets forskning och utbildning. Verksamheten vid en institution leds av en prefekt som fungerar som dess chef.

Följande institutioner och motsvarande enheter har verksamhet vid Campus Helsingborg:

(Länkar öppnar institutionernas webbplatser)

Campus Helsingborgs styrelse

Styrelsen vid Campus Helsingborg har i uppdrag att utveckla, samordna och utvärdera verksamheten vid Campus Helsingborg. Styrelsen ska också samverka med Helsingborgsregionens näringsliv, kommuner och andra organisationer.

(Länken öppnar Campus Helsingborgs styrelses webbplats)

Campus Helsingborgs rektor

Charlotta Johnsson är rektor vid Campus Helsingborg sedan den 1 januari 2021. Rektor har en sammanhållande, strategisk funktion och är chef för Utvecklingsenheten.

Gemensam verksamhet

Lunds universitets förvaltning ger administrativ service åt bland annat studenter, institutioner och fakulteter. Den gemensamma verksamheten på Campus Helsingborg består av pedagogiskt stöd, studievägledning, bibliotek, leverantör av IT-tjänster, reception, lokalvård och vaktmästeri. Biblioteket tillhör Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och ger service åt alla verksamheter.

Magnus, Sanna, Carola, Jerker och Charlotta från utvecklingsenheten ler framför campus en solig dag. Foto.

Utvecklingsenheten

På Campus Helsingborg finns en utvecklingsenhet med uppdrag att utveckla Lunds universitets verksamhet i Helsingborg. Utvecklingsenheten består av rektor, samverkansansvarig, kommunikationsansvarig, lokalbokare och administrativ chef.

Kontaktuppgifter och information om Utvecklingsenheten

Page Manager: julia.luttrup@ch.lu.se | 2021-04-28