Campus Helsingborgs styrelse

Styrelsen vid Campus Helsingborg har i uppdrag att utveckla, samordna och utvärdera verksamheten vid Campus Helsingborg. Styrelsen ska också samverka med regionens näringsliv, kommuner och andra organisationer.

Ledamöter i styrelsen

Campus Helsingborgs styrelse består av: ordförande, rektor vid Campus Helsingborg, två allmänrepresentanter, representanter från fakulteter och institutioner samt tre studentrepresentanter. 

Bo Ahrén,

ordförande, viceredaktör för samverkan vid Lunds Universitet.

Charlotta Johnsson,

rektor Campus Helsingborg.

Ann-Kristin Wallengren,

prodekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Elsa Trolle Önnerfors,

vicedekan, Juridiska fakulteten.

Annika Mårtensson,

prorektor, Lunds Tekniska Högskola.

Erik Renström,

dekan, Medicinska fakulteten.

Christofer Edling,

dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Nils Gustafsson,

prefekt, Institutionen för strategisk kommunikation.

Anette Svingstedt,

prefekt, Institutionen för service management och tjänstevetenskap.

Peter Danielsson,

kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Carin Stoeckmann,

VD Byggmästar'n i Skåne.

Tre studentrepresentanter.

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2018-06-26