Hoppa till huvudinnehåll
Tre studenter med basketboll och skrattar. Foto.

Våra mål och strategier

Mål och strategier

Strategisk plan

Strategisk plan för Campus Helsingborg 2023–2026 (PDF, 15 MB, ny flik)

Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 (PDF, 468 kB, ny flik)

För att leda och utveckla verksamheten framåt har styrelsen vid Campus Helsingborg formulerat en strategisk plan för åren 2023–2026.
Lunds universitets strategiska plan (2017–2026) utgör fortsatt den grund som Campus Helsingborgs plan vilar på. Planen existerar parallellt med fakulteternas egna strategiska planer. Campus Helsingborg har valt att addera ett 6:e utvecklingsområde som är unikt för Campus Helsingborg. 


För att säkerställa att det strategiska utvecklingsarbetet anpassas till allt snabbare ändringar i omvärlden kommer flexibla handlingsplaner, med kort  planeringshorisont, knytas till den strategiska planen.

Utvecklingsområden för Campus Helsingborg

  • Utbildning och forskning ska vara sammanflätade.
  • Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningar.
  • Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter.
  • Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer.
  • Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer.
  • Verksamheten präglas av pionjärskap och ständig utveckling.
Sidansvarig: julia.luttrup@ch.lu.se | 2019-04-30