Skip to main content
Fyra studenter sitter och pratar. Foto.

Gränsöverskridande samarbeten

Genom innovationer och annan samverkan kommer forskning och utbildning till nytta i samhället. Vi vet att gränsöverskridande samarbeten bidrar till att hitta lösningar på framtidens stora frågor.

Campus Helsingborg bjuder in näringsliv, organisationer, politiker, allmänhet och medier för att diskutera och samarbeta kring frågor som är viktiga för regionen. Vi samverkar också med skolor för att tidigt väcka intresse för högre utbildning.

Samverkan genom:

  • Kompetensutveckling, kurser och workshops
  • Partner i innovations- och utvecklingsprojekt
  • Expertstöd för specifika behov
  • Examensarbeten och studentprojekt
  • Praktik för studenter  

Kompetensutveckla dina medarbetare

Lunds universitets uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma inom företag, myndigheter och organisationer och ges i både Sverige och resten av världen.

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet, rankat som nummer ett i Sverige och bland de hundra bästa universiteten i världen. Det betyder att våra uppdragsutbildningar förmedlar kunskap som ligger i absolut framkant.

Två studenter som ser på varandra och ler. Foto.

Kompetensutveckla dina medarbetare

Lunds universitet genomför årligen uppdragsutbildningar för yrkesverksamma inom olika branscher. 

Lunds universitets webbsida för kompetensutveckling

Nätverk för företag och organisationer

Campus Vänner är en bro mellan Campus Helsingborg och näringslivet i regionen.

Campus vänners webbplats