Bridge to Employment

Bridge to Employment har hjälpt 4 500 ungdomar i världen att bygga en ljus framtid. Under tre år får elever på gymnasiet bekanta sig med studier på högskolenivå och möjligheter till jobb inom områden som hälsa, naturvetenskap, teknik, produktion och design.

Hälso- och läkemedelsföretaget Johnson & Johnson startade Bridge to Employment i USA för drygt 25 år sedan, för att stärka kopplingen mellan klassrummet och världen utanför. Elever i gymnasieskolan ska bli inspirerade att gå vidare till högre utbildning och förbereda sig inför det kommande arbetslivet.

Idag har Bridge to Employment expanderat till stora delar av världen och under 2019 startar tre nya projekt; i Helsingborg, Limerick på Irland och i Athens, USA.

För studenterna på Lunds universitet innebär Bridge to Employment att de får möjlighet att inspirera elever att studera vidare på högre nivå. På längre sikt kan Bridge to Employment bidra till att öka utbildningsnivån i regionen.

Många av Johnson & Johnsons 650 medarbetare i Helsingborg arbetar som volontärer för att ge eleverna på Olympiaskolan möjlighet att bekanta sig med olika framtida jobb. Samtidigt får de anställda ta del av gymnasieungdomarnas vardag och framtidsdrömmar.

I samband med terminsstarten hösten 2019 kommer ett 40-tal gymnasieelever på Olympiaskolans naturvetenskapsprogram att rekryteras till Bridge to Employment. Att delta i projektet är frivilligt och aktiviteterna kommer att genomföras både under och efter den schemalagda skoltiden.

Program vårterminen 2021

BTE programmet syftar till att medverka till din personliga och professionella utveckling där du får bekanta dig med studier på högskolenivå och möjligheter till jobb inom områden som hälsa, naturvetenskap, teknik, produktion och design. Vidare vill vi ge dig en möjlighet att bygga ett personligt nätverk på lokal, nationell och internationell nivå. Detta ger er på Olympiaskolan en unik möjlighet framför era kamrater inte bara i Helsingborg utan i hela Skandinavien då Bridge to Employment på Olympiaskolan är det enda programmet i Skandinavien som genomförs genom ett samarbete mellan Johnson & Johnson, Lunds universitet och Olympiaskolan. Vårens program kommer att fokusera på karriärfrågor och kommunikation. Du kommer också att få höra på olika forskare berätta om sin forskning i Forskar grand prix och förhoppningsvis skall vi även i vår, via länk få vara med på ytterligare en operation. Vi avslutar våren med ett Cupcakemania där vi försöka förstå vad en forskare gör och vad forskningen syftar till och hur den är uppbyggd på ett företag.

Klicka på de olika rubrikerna nedan för att få veta mer om de olika programdelarna som kommer genomföras under våren. 

Vad är ett curriculum vitae eller som vi i dagligt tal säger CV? Curriculum vitae är det latinska namnet för levnadsteckning och är en sammanställning av kunskaper, erfarenheter och färdigheter en person gjort. Ett sådant efterfrågas din ansökan när du skall söka någon form av jobb. Men hur skriver man ett CV? Vad skall man ta med? Hur skall man uttrycka sig? Hur långt skall det vara?

Susanne Linné är anställd på Lunds universitet på en avdelning som heter alumnrelationer och arbetslivssamverkan och där är Susannes inriktning Karriär och som jobbar med att erbjuda Lunds universitetsstudenter bättre förutsättningar, till goda jobb- och karriärmöjligheter. I workshopen med er kommer ni att få ta del av hennes erfarenheter om hur man sätter samman ett informativt CV och ni kommer själva sedan att får skriva på ert eget CV.

När? 18 januari.

Hur dags? Klockan 14:15 - 16:00.

Var? Zoom.

Med vem? Susanne Linné, projektledare på Lunds Universitet.

Efter workshopen med Susanne Linné så får ni uppdrag att börja skriva på ert CV. Vi vet att det bästa sättet att lära sig, är att komma igång och göra det själv. Men då kan man också behöva få lite synpunkter från andra på det man skrivet. Kanske skall man lägga till något kanske skall man ta bort något. Det är inte alltid så lätt att beskriva sig själv och därför tänker vi att i mötet med Brobyggarna så blir det ett bra tillfälle i mindre grupper att få diskutera och få lite tips när ni filar till era CV. Tanken är att ni efter detta möte skall kunna skriva ihop ett CV som ni Susanne vid nästa tillfälle kan ge ert slutlig återkoppling på.

När? 1 februari.

Hur dags? Klockan 14:15 - 16:00.

Var? Zoom.

Med vem? Brobyggarna.

 

Att skriva ett CV som berättar om er och era styrkor är en process. Ett bra CV är en ingång till att få komma på intervjuer och något som ni kommer att ta med er under hela ert arbetsliv. Vi har därför velat lägga tid på detta och hjälpa er igång och få fram ert första CV. Vid denna workshop kommer ni att få personlig återkoppling på ert CV och med lite korrigeringar så kommer ni nu alla att ha ett väl genomarbetat CV att direkt användas för sommarjobb etc.

När? 15 februari.

Hur dags? Klockan 14:30 - 16:00.

Var? Zoom.

Med vem? Susanne Linné, projektledare på Lunds universitet.

Varje dag kommunicerar vi på olika sätt både muntligt och skriftligt. Det handlar om att göra oss förstådda eller beskriva det vi vill förmedla för en mottagare. Inte minst är detta viktigt i er kommande yrkesroll. Här kommer ni att få presentera projekt, resultat på projektförslag till lösningar etc.  Isabelle Karlsson som har lång erfarenhet av detta kommer att gå igenom lite grunder på vad du skall tänka på när du kommunicerar. Du kommer att få med dig konkreta förslag och idéer som du direkt kan använda i ditt dagliga liv och i skolan.

När? 8 mars.

Hur dags? Klockan 14:15 - 15:00.

Var? Zoom.

Med vem? Isabelle Karlsson ,doktorand i strategisk kommunikation.

Alla anställningar föregås av en intervju och det är en del av arbetsgivarens sätt att se om just du passar för jobbet. Det kan känns ganska hemskt första gången man blir kallad till en intervju och man har säkerligen många frågor inför den. Hur går en sådan till? Vad skall jag tänka på? Hur förbereder jag moig bäst? Hur kommunicerar jag?  Desto mer förberedd man är och desto mer man har kunnat förbereda sig desto mindre orolig behöver man känna sig. Vid vårt möte delar vi med oss av våra erfarenheter och diskuterar igenom vad man skall tänka på och hur man på bästa sätt framför sina färdigheter och beskriver sig själv.

När? 22 mars.

Hur dags? Klockan 14:00 - 16:00.

Var? Zoom.

Med vem? Brobyggarna.

I BTE programmet finns framtaget olika program som ger Digital Badges och vi har valt kommunikation som vårens område. För att erhålla en Digital badges i kommunikation finns det ett program med olika aktiviteter som vi kommer att följa och ni kommer i slutet på våren att få göra ett test och om ni svarar bra på det och om ni deltagit på vårens aktiviteter så kommer ni att kvalificera er för att få er Digital badges i Kommunikation.

När? 12 april.

Hur dags? Klockan 14:00 - 16:00.

Var? Zoom.

Med vem? Brobyggarna.

Vad är det vi säger egentligen? När vi samtalar är orden bara några få procent av det vi uppfattar – det som står för den största kommunikationen är vårt kroppsspråk och vårt röstläge. Det kan ha stor betydelse för vilken framgång vi har när vi vill förmedla ett budskap.  Det är ett spännande äventyr att börja bli medveten om hela sin förmåga att berätta, att tolka, att förmedla. Det börjar vi när vi ses på Dunkers!

När? 26 april.

Hur dags? Klockan 08:30 - 12:00.

Var? Dunkers kulturhus, Kungsgatan 11. Samling i receptionen.

Med vem? Irene Grahn, dramapedagog.

Forskar Grand Prix är Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. De tävlande ska presentera sin forskning på ett så enkelt, inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt – på fyra minuter! En jury, tillsammans med er i publiken, utser vinnaren.

På Grund av Corona så kommer det att sändas online och vi ser den tillsammans på storskärm och röstningen gör vi via våra mobiltelefoner.

När? Planerad att genomföras i maj månad, datum ej bestämt.

Hur dags? 14:30 - 16:00.

Var? Zoom

Med vem? Leif Bryngfors.

Vi Kommer att få följa en Hjärtoperation live och därefter kommer vi att få kunna ställa frågor till läkarteamet.

När? Preliminärt datum 3 maj.

Hur dags? 15:30 - och framåt.

Var? Återkommer om plats.

Med vem? Leif Bryngfors.

Vi fortsätter och att upptäcka alla våra varianter av kommunikation. Att bli medveten om och acceptera sina egna vägar att ta och få kontakt kan vara viktigt också i anställningsintervjuer. Nervositet, rädsla att inte duga, försöka vara till lags, anpassa sig – det är många känslor man kan ha i en sån situation. Hur kan man handskas med det?  Vi spånar fram situationer tillsammans.

När? 10 maj.

Hur dags? 08:30 - 12:00, beroende på grupptillhörighet.
Grupp 1 har workshop mellan 08:30 - 10:00 och grupp 2 har workshop mellan 10:30 - 12:00.

Var? Dunkers kulturhus, Kungsgatan 11. Samling i receptionen.

Med vem? Irene Grahn, dramapedagog.

Den här gången visar vi våra gestaltningar av våra egna tankar kring vägval i livet. Tillsammans med Brobyggarna skapar vi en sammanfattning av läsårets upplevelser. Lära genom att dela.

När? 31 maj.

Hur dags? 14:15 - 16:00.

Var? Dunkers Kulturhus.

Med vem? Irene Grahn, dramapedagog.

Första året fick ni alla vara med och agera i en CupCake fabrik där ni i grupper fick olika roller och därmed byggde vi upp en hel fabrik med olika avdelningar som skulle hjälpa oss att förstå hur komplext ett företag är uppbyggt och vikten av intern kommunikation och samverkan. I år skall vi på samma sätt se hur forskningen inom ett företag är uppbyggt.

När? 7 juni.

Hur dags? 14:15 - 16:00.

Var? Hos Johnson & Johnson.

Med vem? Martina Leverinne. 


Kontakt

Kontakt

Leif Bryngfors

Koordinator, Bridge to Employment
leif.bryngfors@stu.lu.se

Tel. 046-222 71 80

Tel. 070-822 01 84

 

 Bridge to Employment (BTE)

  • Bridge to Employment startade 1992 på initiativ av Johnson & Johnson i New Brunswick i den amerikanska delstaten New Jersey.
  • Projektet Bridge to Employment Helsingborg pågår 2019–2022 i samarbete mellan Lunds universitet, Olympiaskolan och Johnson & Johnson.
  • BTE-programmet hjälper gymnasieelever att prestera bättre i skolan, gå vidare till högre utbildning och förbereder dem inför kommande karriär.
  • BTE-programmet pågår i ett flertal orter i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika.

 

 

 

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2019-05-17