Skip to main content
En sträckt hand i luften. I förgrunden en föreläsningssal. Foto.

Bridge to employment

Bridge to Employment

Bridge to Employment har hjälpt 4 500 ungdomar i världen att bygga en ljus framtid. Under tre år får elever på gymnasiet bekanta sig med studier på högskolenivå och möjligheter till jobb inom områden som hälsa, naturvetenskap, teknik, produktion och design.

Hälso- och läkemedelsföretaget Johnson & Johnson startade Bridge to Employment i USA för drygt 25 år sedan, för att stärka kopplingen mellan klassrummet och världen utanför. Elever i gymnasieskolan ska bli inspirerade att gå vidare till högre utbildning och förbereda sig inför det kommande arbetslivet.

Idag har Bridge to Employment expanderat till stora delar av världen och under 2019 startar tre nya projekt; i Helsingborg, Limerick på Irland och i Athens, USA.

För studenterna på Lunds universitet innebär Bridge to Employment att de får möjlighet att inspirera elever att studera vidare på högre nivå. På längre sikt kan Bridge to Employment bidra till att öka utbildningsnivån i regionen.

Många av Johnson & Johnsons 650 medarbetare i Helsingborg arbetar som volontärer för att ge eleverna på Olympiaskolan möjlighet att bekanta sig med olika framtida jobb. Samtidigt får de anställda ta del av gymnasieungdomarnas vardag och framtidsdrömmar.

I samband med terminsstarten hösten 2019 rekryterades 40 gymnasieelever på Olympiaskolans naturvetenskapsprogram till Bridge to Employment. 

Program vårterminen 2022

BTE programmet syftar till att medverka till din personliga och professionella utveckling där du får bekanta dig med studier på högskolenivå och möjligheter till jobb inom områden som hälsa, naturvetenskap, teknik, produktion och design. Vidare vill vi ge dig en möjlighet att bygga ett personligt nätverk på lokal, nationell och internationell nivå. 

Studiebesök på företag

 • NÄR: 4 april
 • HUR DAGS: 14.30-16.00
 • VAR: Oatley, Landskrona Preliminärt
 • VEM: Martina Leverinne

Vi vill också försöka ger en bred bild av vad olika företag arbetar med men också vad de olika utbildningar kan leda till och vad man kan arbeta med. Oatly Group AB ett svenskt livsmedelsföretag med huvudkontor i Malmö och produktionsanläggning i Landskrona och med rötter från Lunds universitet. Företaget har även delar av sin produktion av kylvaror i Tyskland. Sedan 20 maj 2021 är företaget noterat på Nasdaq-börsen i New York. Oatly utvecklar, producerar och marknadsför bland annat havrebaserade drycker och glass. Produkterna är fria från mjölk och sojaprotein. Företagets produkter säljs i Sverige och i ett 20-tal länder under varumärket Oatly.

Arbete med att ta fram informationsmaterialet till H22

 • NÄR: 25 april
 • HUR DAGS: kl 14:00-16:00
 • VAR: Johnson&Johnson
 • VEM: Pär Lantz

Vi fortsätter arbetet med att ta fram och utforma utställningsmaterial som kan visas under mässan.  Vi kommer att arbeta med detta vid några återkommande träffar under våren. 

Studiebesök på Reco-Lab

 • NÄR: 2 maj
 • HUR DAGS: 14.00-16.00
 • VAR: RecoLab
 • VEM: Leif Bryngfors

I maj 2021 invigdes RecoLab, en utvecklingsanläggning med testbädd för forskning samt en utställningshall för besökare. Anläggningen är ett världsunikt system för källsorterat avloppsvatten som återvinner resurser från avlopp och matavfall. Vi får en presentation av verksamheten och dess behov av kompetenser inom, bland annat men med fokus på, kemi.

Arbete med att ta fram informationsmaterialet till H22

 • NÄR: 9 maj
 • HUR DAGS: kl 14:15-16.00
 • VAR: Johnson&johnson
 • VEM: Pär Lantz

Nu färdigställer vi det sista materialet inför Stadsmässan H22

Field trip

 • NÄR: 22–25 maj
 • VAR: Stockholm
 • VEM: Marika och Leif 

Som en del av avslutning av BTE projektet åker vi till Stockholm. Vi kommer att göra besök på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och få se och höra om deras utbildningar, Vi gör också ett besök på Karolinska institutet (KI) där får vi också se och höra om deras utbildningar. Johnson&Johnson har sitt marknadsbolag i Stockholm och där vi får träffa representanter därifrån och som ger er en bild av deras verksamhet. Naturligtvis gör vi en liten sightseeing i Stockholm och Vi skall också hinna med och göra en resa ut i Stockholms skärgård.   

Nu är det dags att ta farväl och önskar er lycka till

 • NÄR: juni 9
 • HUR DAGS: kl 14.15
 • VAR: Johnson&Johnson
 • VEM: Alla som varit delaktiga

Allting har ett slut och det har nu gått tre år sedan vi träffades för första gången och ni blev introducerade till BTE programmet. Mycket har hänt under dessa tre år och vi hoppas naturligtvis att ni fått med er nyttig kunskap om både det ena och det andra. Det vi har försökt göra är att ge er erfarenheter och upplevelser som ligger utanför vad skolan kan erbjuda och som skall vara både av professionell som akademisk karaktär. Vi har också velat visa er olika utbildningsvägar och vad de kan leda till. Tyvärr så har ju Corona pandemin satt stopp för många av fysiskt planerade aktiviteter och vi har fått anpassa dem utifrån de förutsättningar som gällt. Men det här är vi i BTE Helsingborg inte ensamma om utan detta har till och med varit ännu värre på andra ställen där BTE program genomförts.


Leif Bryngfors. Foto.

Kontakt

Leif Bryngfors

Koordinator, Bridge to Employment
leif.bryngfors@stu.lu.se

Tel. 046-222 71 80

Tel. 070-822 01 84Bridge to Employment (BTE)

 • Bridge to Employment startade 1992 på initiativ av Johnson & Johnson i New Brunswick i den amerikanska delstaten New Jersey.
 • Projektet Bridge to Employment Helsingborg pågår 2019–2022 i samarbete mellan Lunds universitet, Olympiaskolan och Johnson & Johnson.
 • BTE-programmet hjälper gymnasieelever att prestera bättre i skolan, gå vidare till högre utbildning och förbereder dem inför kommande karriär.
 • BTE-programmet pågår i ett flertal orter i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika.

Page Manager: julia.luttrup@ch.lu.se | 2021-05-02