Havsakademin

Havsakademin

Många i världen är beroende av havet och dess resurser. Havsakademin vid Lunds universitet arbetar för att öka kunskapen om havsfrågor med Öresund som sitt laboratorium. Genom att lära känna sundet och göra projektarbeten relaterade till havet inspireras gymnasieelever till att se möjligheter och lösa problem.

Samverkan med det omgivande samhället

Den röda tråden i Havsakademins verksamhet är samverkan mellan universitet, gymnasieskolor, kommuner och näringsliv. Elever i gymnasieskolan bidrar med idéer, som skapar resultat i samverkan med universitetet. Resultaten kan ligga till grund för vidare forskning eller bildande av företag i samverkan med näringslivet.
Havsakademin har nytta av alla nätverk som finns knutna till Lunds universitet, inte minst när det gäller att synliggöra och skapa kännedom om projekten.

Projekt: Maten och havet

Havsakademin har genomfört ett pilotprojekt, där gymnasieeleverna arbetade utifrån temat "Maten och havet". Deltagande gymnasieskolor:

  • Kullagymnasiet, Höganäs. 
  • Tycho Braheskolan, Helsingborg.
  • Värnhemsskolan, Malmö.
  • Sundsgymnasiet, Vellinge.

Erfarenheterna från projektet är enbart positiva och under 2019 utökas antalet medverkande skolor och kommuner.

Styrelse 

  • Lisa Thelin, Lunds universitet
  • Leif Bryngfors, Lunds universitet/projektledning
  • Björn Alvengrip, Hallands Hamnar AB
  • Thord Görling, tidigare FTI AB
  • Mats Lindgren, projektledning 

Partners

(Länkarna öppnar organisationernas webbplatser)

 

Kontakt

Leif Bryngfors, Lunds universitet

leif.bryngfors@stu.lu.se

Tel. 070 822 01 94

Lisa Thelin, Lunds universitet

lisa.thelin@fsi.lu.se 

Tel. 072 237 21 00 

Mats Lindgren, projektledning

m.gl@telia.com

Tel. 070-512 64 30

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2021-05-02