Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet för ch.lu.se

(Gäller ej webbsidan Medarbetare)

Webbtillgänglighetsredogörelse 

Campus Helsingborg vid Lunds Universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur ch.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

·       skicka e-post till sanna.trygg@ch.lu.se

·       ring 0727-172201

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

När användaren ställt in större avstånd mellan bokstäver, ord, rader eller stycken är inte alltid all text tillgänglig.

               • Inte alla tekniska funktioner används på ett tillgängligt sätt. Bland annat är bildkaruseller inte tillgängliga för användare med uppläsande hjälpmedel, personer med kognitiva problem eller för personer med koncentrationssvårigheter.
               • Problem med tangentsbordanvändning:
                • navigationen följer inte alltid en logisk ordning
                • knapparna i bildspel kan inte nås
                • fokus visas inte alltid visuellt tydligt
                • vissa funktioner kan inte styras på mobil och stor skärm
                • det saknas en genväg förbi menyer till huvudinnehållet
               • När användaren ställt in större avstånd mellan bokstäver, ord, rader eller stycken är inte alltid all text tillgänglig.
               • Kontrasterna i vissa filmer är otillräckliga
               • Skärmläsaranvändare kan uppleva problem med rubriker på sidor som innehåller fler än ett språk. Rubrikerna blir då uppläst på fel språk.
               • Viss information som automatiskt hämtas från externa webbplatser är otillgänglig.
               • Vissa bilder saknar alt-text.
               • Vissa menyer kan vara svåranvända.
               • Användare med uppläsande hjälpmedel kan uppleva problem med sökfunktionen.
               • Vissa filmer är inte textade. 

               Vi strävar efter att åtgärda alla kända redaktionella och tekniska tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

               Hur vi testat webbplatsen

               Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ch.lu.se. Vi har också låtit utomstående experter granska några av Lund tekniska högskolas webbplatser.

               Senaste bedömningen gjordes den 110521.

               Övrigt

               Webbplatsen publicerades den 230813.

               Redogörelsen uppdaterades senast den 110521.

               Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se  

               Sidansvarig: julia.luttrup@ch.lu.se | 2020-09-23