Skip to main content

Driftingenjör på Lunds kommun

Nicole Mendoza tog examen från Byggteknik, Väg- och trafikteknik 2014. Direkt efter utbildningen fick hon jobb som driftingenjör i Lunds kommun.

Nicole fick upp ögonen för samhällsbyggnadsområdet när hon arbetade i receptionen på konsultföretaget Tyréns, som verkar för att skapa lösningar inom stadsbyggnad och infrastruktur.

– Jag funderade på att läsa Väg- och vatten först, men valde Väg- och trafikteknik eftersom jag mest var intresserad av vägbiten och den kändes mer nischad.

Idag arbetar Nicole som driftingenjör på Gatu- och trafikkontoret på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun.

– Det var faktiskt den första intervjun jag gick på direkt efter min examen.

Nicole har, tillsammans med en kollega, hand om allt som har med drift och underhåll att göra i hela kommunen. Detta innefattar bland annat beläggningsunderhåll, asfalt, stensatta ytor, snöröjning och renhållning. Nicole är även ensam ansvarig för alla grävningsarbeten som utförs, exempelvis grävningar för VA, fiber, el med mera.

Vad är det roligaste med ditt jobb som driftingenjör?

– Något av det roligaste med mitt jobb är att det är så brett och att jag ständigt har många bollar i luften. Eftersom vi bara är två personer på driften, så det blir det väldigt varierat och vi har mycket eget ansvar. Vi jobbar både ute och inne, träffar mycket folk och har kontakt med olika entreprenörer. Vi arbetar som beställare och ser till så att arbeten vi planerar och beställer blir utförda. Min roll utvecklas hela tiden och jag har fått forma den mycket själv eftersom det var en ny tjänst när jag började här, tidigare var de bara en person.

– En stor utmaning är såklart att få ihop budgeten, att prioritera rätt i förhållande till de resurser vi har. Eftersom jag arbetar kommunalt hänger detta ihop med det politiska styret och vad som ska satsas på just nu. Det handlar också mycket om att öka förståelsen hos folk, att kunna förklara varför vi gjort det vi gjort, och stå för det.

Vad har du med dig från utbildningen in i karriären?

– De fördjupade kurserna gav allra mest nytta. Jag har fått med mig mycket från exempelvis kurserna i Drift- och underhåll samt Vägkonstruktion. Examensarbetet var också väldigt givande, och praktiken – att få känna på hur det fungerar i verkligheten, det ger en grundkunskap som är jätteviktig när du väl kommer ut i arbetslivet.

Har du några tips till den som studerar eller funderar på att studera Väg- och trafikteknik?

– Ta vara på fördjupningskurserna mot slutet av utbildningen, de ger mycket! Och dra nytta av examensarbetet, att du får komma ut och skapa kontakter som är jättebra att ha längre fram. Ta lärdom av den processen.

Program på grundnivå vid Campus Helsingborg

Page Manager: sanna.trygg@ch.lu.se | 2019-04-11