Skip to main content
Hänglås ståendes på ett tangentbord. Foto.

Säkerhet och brandskydd

Säkerhet och brandskydd

I nödsituation – ring 112 (0112 internt)

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en intern telefon.

Universitetets larmtelefon: 046-222 07 00
(20 700 internt)

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller beredskapsperson, ring Tel. 046-222 07 00

Brand

Om brand uppstår:

 • Ring 112 och begär brandkåren.
 • Tryck på brandlarmsknappen, detta startar larmet.
 • Redogör lugnt och tydligt: Vad som brinner och i vilken omfattning.
 • Du befinner dig på: Campus Helsingborg,
 • Universitetsplatsen 2 (känd som Tretornbyggnaden).
 • Stäng dörrar och fönster.
 • Utrym till återsamlingsplatsen.

Byggnaden är försedd med automatiskt brandlarm. Med detta menas att brandkåren automatiskt larmas om temperaturen överstiger 70 grader. Byggnaden är även försedd med ett sprinklersystem.

Kom ihåg att du alltid ska ringa till brandkåren oavsett brandens storlek.

Utrymningslarm

När utrymningslarmet ljuder ska alla på Campus Helsingborg genast utrymma byggnaderna och bege sig till återsamlingsplatsen.

Utrymning till återsamlingsplats

 • Utrym direkt lugnt och sansat, ta närmsta vägen ut. Utrym via trapphus – hiss får inte användas.
 • Återsamlingsplatsen finner ni utanför huvudentrén vid trapporna.
 • Blockera inte huvudentrén, gå en bit ut.
 • Använd om möjligt alternativa utrymningsvägar, det finns två trapphus på varje våningsplan – ett mot norr respektive söder.
 • Nödutgångar är markerade med grön vägledande markering.

Stanna kvar på återsamlingsplatsen tills brandskyddsansvarig tillåter dig att återvända.

Utrymningsplaner

Utrymningsplaner med markerade utrymningsvägar finns placerade i korridorerna på samtliga våningsplan. Ta gärna en titt på dessa som en teoretisk utrymningsövning.

För att försäkra att brandlarmsanläggningen fungerar testas denna en gång i månaden.

Olyckor och sjukdom

 • Om någon blir sjuk, skadad eller på annat sätt behöver ambulanstransport, ring 112 och begär ambulans eller informera receptionen på tel. 042-35 65 20.
 • Du befinner dig på: Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2 (känd som Tretornbyggnaden).
 • Möt upp ambulanspersonalen och visa dem vägen. Under tiden ni väntar, försök hjälpa den skadade. Vid lättare typ av olyckor, lägg första förband och hjälp den skadade till sjukhuset.

Hjärtstartare samt första förband finns på varje våningsplan och i receptionen.

Hissar är försedda med larm som är kopplade till SOS-alarm även utanför ordinarie arbetstid.

Rapportera alla händelser

Ingen händelse är för liten att rapportera. Det kan exempelvis röra sig om:

 • iakttagelser
 • inbrott
 • stöld
 • förlorade nycklar
 • förlorat passerkort
 • hot eller våld

Länk till händelserapporten för rapportering av händelsen

I och med att du rapporterar händelsen här får du hjälp med att se till att alla nödvändiga anmälningar och kontakter görs.

Kontakt

Per Nordén

Säkerhetschef vid Lunds universitet

Tel. 046-222 33 33

per.norden@bygg.lu.se

Ann‐Charlotte Dahlberg

Säkerhetshandläggare vid Lunds universitet

Tel. 046-222 32 35

Charlotta Johnsson

Krissamordnare på Campus Helsingborg

Tel. 070 640 87 89

charlotta.johnsson@ch.lu.se

Jerker Jacobsson

Brandskyddsansvarig på Campus Helsingborg

Tel. 0709-56 57 93

jerker.jacobsson@ch.lu.se

Page Manager: sanna.trygg@ch.lu.se | 2021-04-30