Skip to main content

"En arkitekt lär oss att göra skalenliga ritningar"

Ali Abdulhamid har stort intresse för matematik och jobbar extra som studiecoach vid sidan av studierna. Matematiken har han nytta av under ingenjörsutbildningen i byggteknik med arkitektur.
– Jag vill gärna jobba som platschef på ett större byggföretag och vara ute på byggarbetsplatser där det händer mycket, säger han.

Första året

Under första året på utbildningen lär sig studenterna grunderna i byggnadsteknik och arkitektur. Med dagens teknik görs det mesta digitalt, men i början får de lära sig att rita en byggnad för hand med papper, penna och linjal.

– En arkitekt lärde oss att göra skalenliga ritningar av en stuga och tränade oss i att skissa tredimensionellt. När jag skissar för hand är det viktigt att allt blir rätt på millimetern, säger Ali Abdulhamid.

Studenterna använder också programmen AutoCAD, Autodesk Revit och SketchUp, som är de designverktyg som används i arbetslivet.

– Det är förstås mycket lättare att använda datorn än att skissa för hand. Där kan du rita i skala 1:1 och sedan konverterar datorn ritningen till rätt skala.

Andra året

Andra året fokuserar utbildningen på byggnadsfysik, berättar Ali Abdulhamid. Läraren lägger mycket tid på att prata om fukt, eftersom det är något som ofta ställer till problem i byggnader.

 I byggnadsfysik har vi den bästa läraren jag har haft. Han gör ämnet kul och visar många bilder och praktiska exempel. Under hela utbildningen har vi gästföreläsare från byggföretag som Skanska, Peab och NCC, till exempel en ljudexpert när vi läser byggnadsfysik – det är mycket bra, säger Ali Abdulhamid.

En annan kurs som studenterna läser är byggnadskonstruktion. Det är viktigt att de får kunskap i hur laster fördelar sig i byggnaden med hänsyn till exempelvis vind och snö, antalet våningar och hur många människor som vistas i byggnaden.

Tredje året

Tredje året består av projektkurser som ger träning i hur byggprojekt drivs i verkligheten, berättar Ali Abdulhamid. Studenterna får ta kontakt med myndigheter och får sina bygglovsansökningar bedömda av en yrkesperson på Fastighetsförvaltningen.

– Projektkurserna är grunden till jobbet som vi ska göra sedan. Vi går igenom hela processen från ansökan om bygglov till ritningar, 3D-modeller, beräkning av kostnader och besiktning av den färdiga byggnaden, säger han.

Något Ali Abdulhamid har uppskattat mycket under utbildningen är att studentgruppen består av så många olika åldrar och bakgrunder. En av hans vänner har redan fått en anställning och studerar parallellt med jobbet.

– Jag är intresserad av att jobba på NCC, det är ett stort företag med bred verksamhet. Efter utbildningen finns det många olika jobbmöjligheter, men jag vill gärna jobba som platschef och vara ute på byggarbetsplatsen där det händer mycket praktiskt.

Program på grundnivå vid Campus Helsingborg


Text: Eva Nelsson

Ali Abdulhamid

Ålder: 23 år
Bor: i Malmö
Läser: Högskoleingenjör i byggteknik med arkitektur. Information om utbildningen på Lunds Universitets webbplats

Page Manager: sanna.trygg@ch.lu.se | 2019-04-08