Varmt välkommen till oss!

Ny som student - allt du behöver veta

Varmt välkommen som student hos oss! Nu har du en hel del att sätta dig in i. Allt från upprop och registrering till studentbostäder och inköp av kurslitteratur. Men det finns mycket stöd att få genom bland annat studievägledare, biblioteket och Studieverkstaden. Ett tips är också att engagera sig i en studentkår eller studentförening där du kan få nya vänner.

Information med anledning av coronaviruset

Lunds universitet följer ansvariga myndigheters beslut, allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19.

För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats för medarbetare och studenter fattar universitetet löpande beslut baserade på aktuella instruktioner från dessa myndigheter och det regionala smittläget.

Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens råd.

Se aktuella restriktioner samt regeringens och Folkhälsomyndighetens information:

Undervisning och examination – stegvis återgång

Det kommer under hösten 2021 att ske en stegvis och ordnad anpassning till utbildning utan restriktioner. Detta innebär bland annat att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) från och med början av höstterminen 2021 får genomföras i universitetets lokaler. Återgången ska vara genomförd den 1 november 2021. Detta enligt ett så kallat rektorsbeslut som fattades 20210617.

Anpassningen ska genomföras utifrån respektive verksamhets förutsättningar och med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I de fall särskilda skäl föreligger kan anpassning vara genomförd senast den 16 januari 2022.

Forskarutbildning omfattas av vad som gäller för utbildning. Rektor uppdrar åt dekan för respektive fakultet att närmare besluta om hur detta ska genomföras. Detta beslut kan inte delegeras vidare.

Uppdateringar i frågan kommer att meddelas på webbsidan lu.se/corona

Lokaler

Gemensamma ytor på Campus Helsingborg (som exempelvis caféer, bibliotek eller studieplatser) hålls öppna. Information om att hålla avståndet finns i samtliga lokaler. Alla utrymmen har anpassats enligt Folkhälsomyndighetens råd vilket bland annat innebär att stolar plockats bort samt att det finns tydliga anvisningar för var det är lämpligt att sitta. Handsprit är utplacerat i Campus Helsingborgs gemensamma lokaler och extra vikt läggs på städning.

Information om hur Lunds Universitets verksamhet påverkas av covid-19 på Lunds Universitets webbplats

Information om bibliotekets öppettider under covid-19

Mer information på din institution 

På institutionernas webbplatser hittar du mer specifik information om vad som gäller för just det program eller den kurs som du har anmält dig till (länkar öppnar institutionernas webbplatser).

Har du frågor vänder du dig i första hand till studievägledaren för din utbildning.

Vaccination mot covid-19, första och andra dosen

Du som har tagit en första dos i en annan region än Skåne har möjlighet att boka den andra dosen i Region Skåne. Rekommendationen är att du som vill vaccinera dig tar din första spruta i den region du är folkbokförd i. I månadsskiftet augusti/september kommer det att vara möjligt att boka tid för en andra dos för dig som ska studera i Skåne till hösten. Du som är från Skåne men ska studera på annat håll tar på motsvarande sätt din första vaccinationsdos i Skåne.

Om vaccin mot covid-19 -  läs på 1177 Vårdguiden

Information för dig som är ny student

Introduktion och schema

Introduktionsmöten och upprop är vanligtvis öppna endast för antagna studenter. Du måste gå till introduktionsmötet och det är oftast där som du blir registrerad på din utbildning. För det mesta sker introduktionsmötet samtidigt som första kurstillfället.

Du ska få välkomstinformation från din utbildning innan kursstart, antingen via antagning.se, mail eller vanlig post. Oftast får du välkomstbrevet efter att andra urvalet är klart, ungefär en månad innan terminsstart. Men det kan också dröja fram till en vecka innan terminen börjar.

Mer om upprop, introduktion och registrering på Lunds Universitets webbplats

Om biblioteket – bra att veta

  • Var hittar jag det material jag behöver till min kurs?
  • Vad behöver jag för att kunna använda biblioteket?
  • Hur lånar jag och lämnar böcker?
  • Var vänder jag mig om jag har lässvårigheter?

Campus Helsingborgs biblioteks webbsida

Lunds Universitets biblioteks webbplats

Stöd vid studiestarten

Som ny student finns det service och stöd att få från bland annat studievägledare, Studieverkstaden, biblioteket och andra enheter som bland annat finns till för att se till att din studieteknik blir toppen.

Detaljerad information om studievägledning och stöd till studenter

Campus Helsingborgs biblioteks webbsida

Aktivera ditt studentkonto

När du har blivit antagen till studier vid Lunds universitet behöver du aktivera ditt studentkonto. Du kan aktivera kontot först några dagar efter att det andra antagningsbeskedet har skickats ut.

Information om hur du aktiverar ditt studentkonto på Lunds Universitets webbplats

Direkt till webbplatsen för aktivering av studentkonto

När ditt konto är aktiverat kan du logga in på Studentportalen. Där kan du bland annat webbregistrera dig till vissa utbildningar och kolla dina registrerade studieresultat.

Information om studentportalen på Lunds Universitets webbplats

Passerkort (LU-kort) och lånekort

Du som är student kan få ett personligt passerkort. Kortet kommer bland annat att fungera som ID-kort inom universitetet och passerkort till alla lokaler du behöver i utbildningen. Kortet fungerar även som lånekort på Lunds universitets alla bibliotek.

Drop in-tider för fotografering till LU-kortet:

Måndag–fredag kl. 10.30–11.30
Lokal: Vaktmästeriet på Campus Helsingborg, rum C146 på våning 1.

Information om passerkortet på LU-kortets webbplats

Lärplattformen Canvas

Samtliga institutioner vid Lunds universitet använder lärplattformen Canvas. Här hittar information om din kurs, inlämningsuppgifter, scheman med mera. Du får tillgång till dina kurser i Canvas när du har loggat in med ditt studentkonto. 

Praktiska checklistor

Missa inte våra praktiska ord- och checklistor som kan hjälpa dig under din första tid som student.

Lunds Universitets checklista för dig som är ny student

Lunds Universitets akademisk ordlista med vanliga ord och uttryck

Studentstaden Helsingborg

För att du som är ny student ska lära känna studentstaden Helsingborg har vi tagit fram ett studentmagasin vid namn HBG STDNT som skickas ut till alla nya studenter i mitten av juli. I magasinet kan du ta del av de många fördelarna med att studera just i Helsingborg. 

Våra nuvarande studenter berättar också om hur studentlivet fungerar och vilka ord som kan vara bra att känna till (du lär dig exempelvis vad en novischvecka är) liksom hur du bäst ska äta en bulle med bulle. Vi tipsar också om de bästa badplatserna, de mysigaste utflyktsmålen och stränderna liksom hur vi arbetar med näringslivet (för det är vi riktigt bra på). 

Länk till studentmagasinet HBG STDNT

Hitta bostad

På Helsingborgsstudent.se hittar du kontaktuppgifter till alla studentboenden i Helsingborg. Om du vill bo i en studentbostad krävs det att du blivit antagen till en utbildning och därför kan du först söka lägenhet när du fått ditt antagningsbesked.

Mer om studentboende

Ta del av studentlivet

När du börjar studera på Campus Helsingborg kan du bli medlem i någon av de studentkårer och studentföreningar som finns på universitetet. Läs gärna mer på Helsingborgsstudent.se, en webbplats som drivs av Helsingborgs stad. Där finns information om studentbostäder och aktiviteter för studenter.

Mer om studentlivet

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2021-04-28