Ny som student - allt du behöver veta

Varmt välkommen som student hos oss! Nu har du en hel del att sätta dig in i. Allt från upprop och registrering till studentbostäder och inköp av kurslitteratur. Men det finns mycket stöd att få genom bland annat studievägledare, biblioteket och Studieverkstaden. Ett tips är också att engagera sig i en studentkår eller studentförening där man kan få nya vänner.

För dig som studerar vårterminen 2021

Campus Helsingborg följer Lunds universitet, regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19.

För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats för medarbetare och studenter fattar universitetet löpande beslut baserade på aktuella rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Tack för att du pluggar hemifrån när du kan!

Det uppdaterade rektorsbeslutet (2021-03-18) innebär att all verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler ska fortsätta genomföras digitalt, tills vidare.

Studenter uppmanas fortsatt att som utgångspunkt studera hemifrån. Studieplatser och datorsalar hålls tillgängliga i begränsad omfattning och för studenter som har behov av plats, t.ex. för informationssökning, användning av referensmaterial, för tillgång till utrustning för distansundervisning och examination. Studenter som måste befinna sig på campus måste sprida ut sig, minst 2 meters avstånd. Om det är fullt, hitta en annan plats. Om det blir för trångt så kommer vi att tvingas stänga ner igen. 

Rektorsbeslutet 2021-03-18 på Medarbetarwebbens webbplats

Undervisning och examination

Rektor har beslutat  att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler.

Endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får efter beslut av dekan genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler. Vid sådant genomförande ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följas.

Genomförande ska föregås av riskbedömning vad gäller risken för smittspridning. Rektor uppdrar åt dekan för respektive fakultet att närmare besluta om hur detta ska genomföras. Detta beslut kan inte delegeras vidare.

Studenter uppmanas att som utgångspunkt studera hemifrån. 

Lokaler

Gemensamma ytor på Campus Helsingborg (som exempelvis caféer, bibliotek eller studieplatser) hålls öppna. Information om att hålla avståndet finns i samtliga lokaler. Alla utrymmen har anpassats enligt Folkhälsomyndighetens råd vilket bland annat innebär att stolar plockats bort samt att det finns tydliga anvisningar för var det är lämpligt att sitta. Handsprit är utplacerat i Campus Helsingborgs gemensamma lokaler och extra vikt läggs på städning.

Information om hur Lunds Universitets verksamhet påverkas av covid-19, på Lunds Universitets webbplats

Information om bibliotekets öppettider under covid-19

Mer information på din institution 

På institutionernas webbplatser hittar du mer specifik information om vad som gäller för just det program eller den kurs som du har anmält dig till (länkar öppnar institutionernas webbplatser).

Har du frågor vänder du dig i första hand till studievägledaren för din utbildning.

Introduktion och schema

Introduktionsmöten och upprop är vanligtvis öppna endast för antagna studenter. Du måste gå till introduktionsmötet och det är oftast där som du blir registrerad på din utbildning. För det mesta sker introduktionsmötet samtidigt som första kurstillfället.

Du ska få välkomstinformation från din utbildning innan kursstart, antingen via antagning.se, mail eller vanlig post. Oftast får du välkomstbrevet efter att andra urvalet är klart, ungefär en månad innan terminsstart. Men det kan också dröja fram till en vecka innan terminen börjar.

Mer om upprop, introduktion och registrering på Lunds Universitets webbplats

Om biblioteket – bra att veta

  • Var hittar jag det material jag behöver till min kurs?
  • Vad behöver jag för att kunna använda biblioteket?
  • Hur lånar jag och lämnar böcker?
  • Var vänder jag mig om jag har lässvårigheter?

Campus Helsingborgs biblioteks webbsida

Lunds Universitets biblioteks webbplats

Stöd vid studiestarten

Som ny student finns det service och stöd att få från bland annat studievägledare, Studieverkstaden, biblioteket och andra enheter som bland annat finns till för att se till att din studieteknik blir toppen.

Studievägledning och stöd till studenter

Campus Helsingborgs bibliotek

Aktivera ditt studentkonto

När du har blivit antagen till studier vid Lunds universitet behöver du aktivera ditt studentkonto. Du kan aktivera kontot först några dagar efter att det andra antagningsbeskedet har skickats ut.

Information om hur du aktiverar ditt studentkonto på Lunds Universitets webbplats

Direkt till webbplatsen för aktivering av studentkonto

När ditt konto är aktiverat kan du logga in på Studentportalen. Där kan du bland annat webbregistrera dig till vissa utbildningar och kolla dina registrerade studieresultat.

Information om studentportalen på Lunds Universitets webbplats

Passerkort (LU-kort) och lånekort

Du som är student kan få ett personligt passerkort. Kortet kommer bland annat att fungera som ID-kort inom universitetet och passerkort till alla lokaler du behöver i utbildningen. Kortet fungerar även som lånekort på Lunds universitets alla bibliotek.

Drop in-tider för fotografering till LU-kortet:

Måndag–fredag kl. 10.30–11.30
Lokal: Vaktmästeriet på Campus Helsingborg, rum C146 på våning 1.

Information om passerkortet på LU-kortets webbplats

Lärplattformen Canvas

Samtliga institutioner vid Lunds universitet använder lärplattformen Canvas. Här hittar information om din kurs, inlämningsuppgifter, scheman med mera. Du får tillgång till dina kurser i Canvas när du har loggat in med ditt studentkonto. 

Praktiska checklistor

Missa inte våra praktiska ord- och checklistor som kan hjälpa dig under din första tid som student.

Lunds Universitets checklista för dig som är ny student

Lunds Universitets akademisk ordlista med vanliga ord och uttryck

Hitta bostad

Helsingborgsstudent.se hittar du kontaktuppgifter till alla studentboenden i Helsingborg. Om du vill bo i en studentbostad krävs det att du blivit antagen till en utbildning och därför kan du först söka lägenhet när du fått ditt antagningsbesked.

Mer om studentboende

Ta del av studentlivet

När du börjar studera på Campus Helsingborg kan du bli medlem i någon av de studentkårer och studentföreningar som finns på universitetet. Läs gärna mer på Helsingborgsstudent.se, en webbplats som drivs av Helsingborgs stad. Där finns information om studentbostäder och aktiviteter för studenter.

Mer om studentlivet

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2021-02-04