Skip to main content

Studievägledning och stöd

Studievägledning och stöd

Du som är student vid Lunds universitet har tillgång till service och rådgivning för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Vi vill underlätta för dig som exempelvis vill förbättra din studieteknik, som inte vet vilka kurser du ska läsa eller som inte mår bra i din studiesituation.

Studievägledning – inför och under din studietid

Välkommen att kontakta Campus Helsingborgs studievägledare Astrid Johnson om du exempelvis är osäker på ditt val av studier, har frågor om ansökan och antagningsregler, vill veta mer om vilka yrkesområden olika utbildningar leder till eller hur du kan kombinera fristående kurser till en gångbar generell examen. 

Boka ett vägledningssamtal

Om du vill boka ett vägledningssamtal med någon av våra allmänna studievägledare, antingen i Helsingborg eller i Lund ska du fylla webbformuläret nedan. Skriv kortfattat vilka frågor du har så kommer vi att återkoppla till dig inom kort.

Boka ett vägledningssamtal med allmänna studievägledningen

Mer om den allmänna studievägledningen på Lunds Universitets webbplats

Studievägledning för specifika program och kurser

Om du har fördjupade frågor om en visst program eller en kurs, exempelvis behörighetskrav, tillgodoräknande av kurser, studieuppehåll eller uppskov vid studiestart, kontaktar du studievägledaren vid den institution som ger utbildningen.

Studievägledning för specifika program och kurser

Pedagogiskt stöd – för dig som har en funktionsvariation

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för studier vid Lunds universitet! Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier, bland annat anteckningsstöd eller stöd av en mentor.

Kontakta gärna Carina Argelius, samordnare för pedagogiskt stöd vid Campus Helsingborg, via carina.argelius@stu.lu.se eller 046-222 34 30.

Du kan också vända dig till Henrik Mejborn, specialpedagog, via henrik.mejborn@stu.lu.se eller 046- 222 34 52

Mer om pedagogiskt stöd på Lunds universitets webbplats

Studieverkstaden – studieteknik och akademiskt skrivande

Vill du förbättra din studieteknik? Vill du bli bättre på att skriva akademiska texter? Då kan du vända dig till Studieverkstaden.

Du som är student vid Campus Helsingborg är välkommen att kontakta Studieverkstaden genom att fylla i vårt webbformulär som du hittar längst ner på Studieverkstaden | Lunds universitet. Där kan du också läsa mer om vad vi gör.

Studenthälsan

Studenthälsan är inriktad på problem som tillhör studentlivet. Det kan exempelvis handla om studierelaterad stress, prestations- eller tentaångest, rädsla att tala inför andra, prokrastinering, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter eller nedstämdhet. Vi erbjuder individuellt stöd såväl som ett utbud av olika grupper och kurser under läsåret.

Första kontakten med Studenthälsan? Läs mer om det stöd vi erbjuder och hur du bokar en tid hos Studenthälsan på Lunds Universitets webbplats

Efter det första informationssamtalet på telefon finns möjlighet att träffa Malin Kisro, från studenthälsan, på Campus Helsingborg (C122).

Studentpräst

Någon att tala med? Oavsett tro eller livsåskådning är du välkommen till enskilda samtal med vår studentpräst. Det kan gälla frågor om livet, relationer, tro, det stora eller det lilla.

Jessica Gunnarsson Nordqvist är studentpräst vid Campus Helsingborg och kan nås via jessica.g.nordqvist@svenskakyrkan.se eller 070-372 61 06.

Mer om vår studentpräst

Stöd vid problem i din studiesituation

Det finns flera som du kan vända dig till om du har frågor om eller behöver hjälp med sådant som berör dina studier. Om du upplever ett problem i din studiesituation bör du i första hand vända dig direkt till den eller de personer som frågan berör och i andra hand till ansvarig prefekt på institutionen. Du kan även vända dig till din studentkår eller studentombudet.

Studentombudet och studentkårerna

Studenter som har stött på ett studierelaterat problem kan vända sig till sin studentkår. Kårerna har ett nära samarbete och goda kontakter på både institutions- och fakultetsnivå. Om du är student vid Campus Helsingborg är det någon av följande du bör kontakta:

(Länkarna öppnar kårernas webbplatser)

Studentombudet på Studentlund.se har i uppdrag att hjälpa kårerna och studenter på grund- och avancerad nivå när de stöter på problem och frågor som rör studiegången.

Studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombud kan du vända dig till för att ställa frågor om, eller anmäla brister i, din arbetsmiljö. Studerandeskyddsombudets uppgift är att påverka arbetsförhållandena i syfte att bidra till en god studiemiljö, delta i skyddsrond, bedöma hur förändringar påverkar studenternas arbetsmiljö samt att hålla sig underrättad om arbetsmiljölagstiftningen.

Mer om studerandeskyddsombud på Lunds Universitets webbplats


Page Manager: sanna.trygg@ch.lu.se | 2021-04-28