Hoppa till huvudinnehåll

Salsprov

Provregler Campus Helsingborg

Som student på Institutionen för tjänstevetenskap (Service management), Institutionen för strategisk kommunikation och Socialhögskolan gäller följande regler och rutiner vid provtillfällen på Campus Helsingborg.

Motsvarande information för dig som är student vid Lunds Tekniska högskola på Campus Helsingborg finns via följande länk.

Anmälan

Du anmäler dig till varje enskilt provtillfälle i Ladok via följande länk senast fjorton dagar innan provtillfället.

Under rubriken ”Examinationstillfällen” syns dina aktuella anmälningar. Det kommer inte en bekräftelse via Ladok på din anmälan.

Efter att anmälningstiden gått ut så får du information om provet du ska skriva via e-post från provorganisationen. Detta skickas till den e-postadress som är registrerad i Ladok. Vill du ändra din e-postadress så gör du det i Ladok, under rubriken ”Mina uppgifter”.

Har du problem med din anmälan, kontakta omgående din institution för att få hjälp.

Glömt att anmäla?

Är du inte anmäld till ett provtillfälle är du inte garanterad en skrivplats. Vid provtillfället tilldelas de anmälda studenterna plats först, därefter kan eventuella platser ges till dig som missat att anmäla dig i tid.

Om du har glömt att anmäla dig så har du möjlighet att gå till skrivsalen vid provtillfället och anmäla dig till provvärden på plats. Salen är öppen 30 minuter innan provstart. Vi hjälper dig sedan att hitta en plats i den eller någon av salarna provet skrivs i. Vilken sal provet skrivs i uppges i schemat i undervisningsschemat i Timeedit.

Glöm inte ta med dig ID, samt ditt LU-ID och lösenord om provet skrivs digitalt.

Anmälan vid anpassad tentamen

Om du har ett beslut om pedagogiskt stöd kan du ha rätt till anpassad examination (exempelvis förlängd provtid). I övrigt gäller samma regler som beskrivs under Anmälan ovan.
Tänk på att du behöver anmäla dig till din angivna kontaktperson senast fjorton dagar innan varje provtillfälle. Kontakta din studievägledare vid ytterligare frågor.

Förberedelser inför prov

 • Du behöver legitimera dig vid provtillfället. Ta därför alltid ha med dig ID-handling. LU-kortet gäller som giltig fotolegitimation.
 • Salsprov kan antingen ges som pappersprov eller digitalt prov. Information om vilken typ av prov det är och eventuella förberedelser du behöver göra, anges i informationen du får via e-post från provorganisationen.
 • Vid vissa prov är hjälpmedel tillåtna, dessa finns angivna i provinformationen. Påträffande av några andra former av hjälpmedel under skrivtiden anmäls som misstanke om fusk. Exempel på hjälpmedel som oftast inte är tillåtna är mobiltelefoner, surfplattor, smarta klockor, fusklappar, anteckningar på armar. (Länk till gällande regler på Lunds universitet)
 • Vid digitalt prov skall du ta med egen dator. Om du behöver ladda ner programvara på din dator för att kunna utföra provet, såsom Safe Exam Browser, så meddelas det via e-post från provorganisationen. Har du problem med någon installation, kontakta LU Servicedesk. Uppdatera din dator för att undvika uppdateringspåminnelser under provet. Tag med din strömkabel, så att du kan ladda din dator. Varje sal har eluttag och sladdvindor.
 • Om du behöver låna en dator vid provtillfället så anmäler du det här: Datorbokning Din bokade dator kommer finnas i salen du skriver provet i, samt laddare.
 • Glömt ditt lösenord? Om du inte kan ta ut ett nytt via passport så går det bra att besöka receptionen så kan de hjälpa dig på plats under deras öppettider: Kontakt | (lu.se)

Dagen för salsprov

 • Salsprov börjar alltid på angivet klockslag. Var på plats i god tid då dörrarna stängs när provet startar.
 • Vid vissa prov är det möjligt att komma in i salen efter start, men endast om ingen student redan har lämnat salen. Detta uppges även i informationsmailet från provorganisationen.
 • Som student ska du följa provvärdens anvisningar. Om du bryter mot reglerna, ertappas med fusk eller avsiktligt stör andra har provvärden rätt att avbryta ditt prov. Vid misstanke om fusk underrättar provvärden den provansvarige läraren och anmäler händelsen för vidare handläggning.
 • Ytterkläder, väskor, mobiltelefoner etcetera lämnas på den plats i skrivsalen som provvärden anvisar. 
 • Digitala prov startar automatiskt på starttiden. Vid pappersprov är det tillåtet att börja skriva först när provvärden meddelat provstart. När provet startar får du inte prata eller på annat sätt kommunicera med andra studenter. Du får inte heller dela material med någon, samt inte använda andra hjälpmedel än de som meddelats.
 • Provet ska lämnas in oavsett om du svarat på frågorna eller inte.
 • Du förväntas att ta hänsyn till andra studenter i salen.

Efter salsprov

 • Senast 15 arbetsdagar efter provtillfället och senast två veckor före omprov ska du ha blivit meddelad ditt betyg. Vid ordinarie skriftligt provtillfälle hålls vanligtvis en provgenomgång (och eventuellt pappersprov utdelas).
 • Resultat meddelas på sätt som den provansvarige meddelat i förväg. Campus reception på entréplan har utlämning av pappersprov och arbeten.
 • Tänk på att examinationer och provresultat är offentliga handlingar. Hämta alltid ut ditt prov. När du hämtar ut ditt prov signerar du försättsbladet, som ett kvitto på att du har tagit emot det.

Glömt något i salen?

Kvarglömda saker och kläder lämnas in till receptionen, och kan hämtas där under deras öppettider: Kontakt | (lu.se)

Länktips:

 

Provschema

Information för tid och plats för provet finns normalt i TimeEdit-schemat för din kurs.

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2022-03-14