Skip to main content

Studentpräst

Någon att tala med? Oavsett tro eller livsåskådning är du välkommen till enskilda samtal med mig. Det kan gälla frågor om livet, relationer, tro det stora eller lilla.

Samtalen är kostnadsfria och jag har tystnadsplikt. Du kan ringa eller maila för att boka en tid.

Kontakt

Du når mig via e-post jessica.g.nordqvist@svenskakyrkan.se eller telefon 070-372 61 06.

Jag har mitt kontor på Studentservice på våning C1, Campus Helsingborg.

Page Manager: sanna.trygg@ch.lu.se | 2019-01-09