Gränsöverskridande samarbeten

Genom innovationer och annan samverkan kommer forskning och utbildning till nytta i samhället. Vi vet att gränsöverskridande samarbeten bidrar till att hitta lösningar på framtidens stora frågor.

Campus Helsingborg bjuder in näringsliv, organisationer, politiker, allmänhet och medier för att diskutera och samarbeta kring frågor som är viktiga för regionen. Vi samverkar också med skolor för att tidigt väcka intresse för högre utbildning.

Samverkan genom:

  • Kompetensutveckling, kurser och workshops
  • Partner i innovations- och utvecklingsprojekt
  • Expertstöd för specifika behov
  • Examensarbeten och studentprojekt
  • Praktik för studenter 
     

Vattenhallen på Campus Helsingborg

Med Vattenhallen på Campus Helsingborg vill vi nå fler skolelever runt om i Helsingborgsområdet för att ge eleverna en möjlighet att på ett lustfyllt sätt bekanta sig med teknik och naturvetenskap, visa dem campus och ge dem en möjlighet att träffa universitetsstudenter.

När verksamheten på Campus Helsingborg ökar vill vi att det blir en mötesplats för tvärvetenskapliga aktiviteter och diskussioner med näringsliv, skola och akademi. 

Kompetensutveckla dina medarbetare

Lunds universitets uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma inom företag, myndigheter och organisationer och ges i både Sverige och resten av världen.

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet, rankat som nummer ett i Sverige och bland de hundra bästa universiteten i världen. Det betyder att våra uppdragsutbildningar förmedlar kunskap som ligger i absolut framkant.