Gränsöverskridande samarbeten

Genom innovationer och annan samverkan kommer forskning och utbildning till nytta i samhället. Vi vet att gränsöverskridande samarbeten bidrar till att hitta lösningar på framtidens stora frågor.

Campus Helsingborg bjuder in näringsliv, organisationer, politiker, allmänhet och medier för att diskutera och samarbeta kring frågor som är viktiga för regionen. Vi samverkar också med skolor för att tidigt väcka intresse för högre utbildning.

Samverkan genom:

  • Kompetensutveckling, kurser och workshops
  • Partner i innovations- och utvecklingsprojekt
  • Expertstöd för specifika behov
  • Examensarbeten och studentprojekt
  • Praktik för studenter