Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Detaljerad information

Pionjärsmedel  

Riktar sig till alla verksamheter som vill testa något nytt på Campus Helsingborg. Medlen ska användas till nyskapande verksamhet i projektform. Här kan varje verksamhet söka 0,1 mnkr per år i max 1 år (söka ett engångsbelopp om 0,1msek).

Tolkningen för ”nyskapande verksamhet” är bred. Här följer några exempel på aktiviteter som kan genomföras inom ramen för Pionjärsmedel. 

 • Nytt angreppssätt för att samverka med det omgivande samhället
 • Nytt angreppssätt för forskning i samverkan med det omgivande samhället
 • Nytt sätt att nå ut med forskning eller utbildning
 • Nytt sätt att utveckla lokaler för forskning, utbildning eller samverkan  

Vem kan söka?  Tillsvidareanställda vid LU – med aktuell eller planerad placering vid Campus Helsingborg.

Beslut om tilldelning fattas av Campus Helsingborgs styrelse, efter beredning i en särskild utvärderingskommitté.

Ansökningsförfarande Pionjärsmedel

Kriterier

Satsningen ska ha en projektkoordinator (ansvarig), som har en tillsvidareanställning på Lunds universitet. Denne ska ha en aktuell eller planerad placering på Campus Helsingborg.

Formella krav för ansökans utformning  

 • Huvudsökandes CV
 • Projektbeskrivning om maximalt 2 sidor. Beskrivningen inkluderar:
  •  Beskrivning av projektet
  • Aktualitet – varför är denna satsning relevant just nu?
  • Nyskapande – på vilket sätt är detta projekt nyskapande?
  • Redogörelse för vilka parter och personer som ingår i projektet
  • Mål och effekter/resultat (impact) som projektet förväntar sig  •
 • Budget
 • Signering av huvudsökandes prefekt

 

Nya tvärvetenskapliga satsningar  

Nya tvärvetenskapliga satsningar. Detta program riktar sig till nya och oprövade konstellationer som syftar till att skapa en akademisk miljö. Här kan varje konstellation söka 1 mnkr per år i max 3 år.   För att kunna söka medel på denna nivå behöver nya och oprövade konstellationer kunna påvisa: 

 • framtida kunskapsutveckling genom forskning och samverkan inom ett preciserat område, som ska lokaliseras till Helsingborg.
 • visa på högkvalitativ forskning inom ett precist område, detta kan exempelvis visas genom att den bärande idéen redan är förankrad i forskning som bedrivs av de enskilda forskarna i gruppen 
 • deltagare från minst två fakulteter
 • ha intentionen att utveckla Lunds universitets verksamheter i Helsingborg  
 • påvisa medverkandes kompetens genom sammansättning på gruppen, ledarförmåga, annan relevant kompetens för ämnesområdet  

Behörig sökande: Tillsvidareanställda vid LU – med aktuell eller planerad placering vid Campus Helsingborg. 

Beslut om tilldelning fattas av Campus Helsingborgs styrelse, efter beredning i en särskild utvärderingskommitté. 

Ansökningsförfarande Nya tvärvetenskapliga satsningar  

Kriterier  

Satsningen ska ha en projektkoordinator (ansvarig), som har en tillsvidareanställning på Lunds universitet. Denne ska ha en aktuell eller planerad placering på Campus Helsingborg. Utöver projektkoordinatorn ska det finnas en kärna med forskare/lärare från Lunds universitet som verkar, eller planerar att verka, vid Campus Helsingborg inom ramen för etableringen.  

Formella krav för ansökans utformning

 • Huvudsökandes CV, samt lista på medsökande forskare/lärare
 • Projektbeskrivning om maximalt 6 sidor. Beskrivningen inkluderar:
  • idé och genomförande – Vad är idén? Hur ska den genomföras?
  • aktualitet – varför bör detta prioriteras nu?
  • redogörelse för vilka parter och personer som ingår i initiativet
  • tydliga mål och effekter/resultat (impact) initiativet förväntar sig  o beskrivning av planerade aktiviteter
  • kort beskrivning hur satsningen lyfter forskning, utbildning och samverkan vid Campus Helsingborg
 • Budget för planerade aktiviteter som täcker såväl direkta som indirekta kostnader
 • Bilaga med CV:n (max 2 sidor per person) för medsökande forskare/lärare 
 • Signering av huvudsökandes prefekt och av huvudsökandes dekan 

Utvärderingsgruppen kommer att bedöma inkomna ansökningar utifrån följande kriterier: 

 • valet av satsning: aktualitet, relevans och kvalitet i forskning 
 • förväntade leveranser: val av aktiviteter och planering, förväntade resultat och dess förväntade effekter, möjlighet att genomföra förslaget 

Etablerade tvärvetenskapliga satsningar  

Etablerade tvärvetenskapliga satsningar. Riktar sig till redan existerande tvärvetenskapliga miljöer som kan påvisa att de har utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället kopplade till Helsingborg. Här kan varje miljö söka 0,5 mnkr per år i max 3 år.  För att kunna söka medel på denna nivå behöver existerande miljöer kunna påvisa att det inom miljön finns: 

 • redan etablerad och högkvalitativ forskning, utbildning och samverkan inom ett precist område 
 • lokalisering i Helsingborg 
 • miljön behöver bestå av forskare från minst två fakulteter 
 • medverkandes kompetens att kunna vidareutveckla miljön 

Behörig sökande: Tillsvidareanställda vid LU – med aktuell eller planerad placering vid Campus Helsingborg. Beslut om tilldelning fattas av Campus Helsingborgs styrelse, efter beredning i en särskild utvärderingskommitté. 

Ansökningsförfarande Etablerade tvärvetenskapliga satsningar  

Kriterier  

Satsningen ska ha en projektkoordinator (ansvarig), som har en tillsvidareanställning på Lunds universitet. Denne ska ha en aktuell eller planerad placering på Campus Helsingborg. Utöver projektkoordinatorn ska det finnas en kärna med forskare/lärare från Lunds universitet som verkar, eller planerar att verka, vid Campus Helsingborg inom ramen för etableringen. 

Formella krav för ansökans utformning

 • Huvudsökandes CV, samt lista på medsökande forskare/lärare
 • Projektbeskrivning om maximalt 6 sidor. Beskrivningen inkluderar: 
  • beskrivning av hur satsningen ser ut idag och vad som levererats hittills 
  • aktualitet – varför bör denna satsning få fortsatt finansiering? 
  • redogörelse för vilka parter och personer som ingår i initiativet 
   • starkt fokus på tvärvetenskaplighet över fakultetsgränserna 
  • tydliga mål och effekter/resultat (impact) initiativet förväntar sig
  • beskrivning av planerade aktiviteter
  • kort beskrivning hur satsningen lyfter forskning, utbildning och samverkan vid Campus Helsingborg  
 • Budget för planerade aktiviteter som täcker såväl direkta som indirekta kostnader 
 • Bilaga med CV:n (max 2 sidor per person) för medsökande forskare/lärare  
 • Signering av huvudsökandes prefekt och av huvudsökandes dekan 

Utvärderingsgruppen kommer att bedöma inkomna ansökningar utifrån följande kriterier:

 • valet av satsning: aktualitet, relevans och kvalitet i forskning
 • förväntade leveranser: val av aktiviteter och planering, förväntade resultat och dess förväntade effekter, möjlighet att genomföra förslaget.