Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Säkerhet, krishantering och brandsskydd

Viktig information om rutiner vid olyckor och nödsituationer som är bra att känna till för dig som vistas på Campus Helsingborg.

Utrymning vid brand eller annan orsak vid Campus Helsingborg

Det är bra att vara förberedd i händelse av brand eller annan orsak till utrymning. Här får du veta hur du ska göra när larmet ljuder.

Rädda

Rädda och hjälp alla personer som är i omedelbar fara och utrym lokalen. Personer med nedsatt rörelseförmåga ska hjälpas till tillfällig utrymningsplats. På Campus Helsingborg är trapphusen, direkt utanför hissarna i C- och E-huset, egna brandceller och fungerar som tillfälliga utrymningsplatser. Stäng, om möjligt, dörrar och fönster för att minska spridning av brand och rök. Vid brand stiger rök varför det är lättare att se och andas nere vid golvet. Kryp därför ut ur ett brinnande eller rökfyllt rum.

Varna

Varna omgivningen om att brand har utbrutit.

Om en signal hörs, identifiera vad det är. Brandlarm är klockor som ringer eller ger ett "ilsket" tjut. Om larmet inte startar automatiskt, eller om utrymning måste ske av annan orsak, tryck på larmknapp för att utlösa brand- och utrymningslarm.

Lär dig var larmknappar finns på din arbetsplats.

Larma

Larma räddningstjänsten via SOS Alarm på telefonnummer 112, eller 0-112 om du använder interntelefon. Brandlarmet vid Campus Helsingborg är automatiskt vidarekopplat till räddningstjänsten. Ring universitetets larmtelefon och meddela vad som hänt, +46 46 222 07 00.

Larmadress: Universitetsplatsen 2 (känd som Tretornbyggnaden)

Släck

Släck branden om du bedömer att du klarar av det utan att ta onödiga risker. Brandsläckare, brandposter och eventuella brandfiltar finns utplacerade på strategiska platser som anges på utrymningsplanen. Lär dig var dessa finns på din arbetsplats!

Utrym

Utrym byggnaden via de utrymningsvägar som framgår av utrymningsplanen och skyltar med vägledande markeringar. Leta efter de gröna utrymningsskyltarna. Lär dig var utrymningsvägarna är, titta på utrymningsplanen för din arbetsplats. Tag gärna för vana att kolla utrymningsplanen när du kommer till en ny plats som exempelvis hotellrum.

Där nödöppning finns, lyft locket, krossa glaset och tryck in den röda knappen.

På varje våningsplan på Campus Helsingborg finns gula västar uppsatta. De personer som är närmast tar på sig västarna och fungerar som utrymningsledare. Som utrymningsledare påbörjar du utrymningen, och om situationen tillåter, gör eftersök i samtliga utrymmen. Du möter upp räddningsstyrkorna och lämnar lägesrapport till räddningsledaren. Undervisande lärare samlar studenterna, och chef samlar medarbetarna, och beger sig till angiven återsamlingsplats och stannar kvar.

Välj rökfri väg!

Utrym via trapphus – hiss får ALDRIG användas utan hjälp av räddningstjänst. På Campus Helsingborg intar hissarna ett läge som innebär att det inte går att utrymma via dem.

Hjälp varandra och speciellt personer med funktionshinder. Om personer med nedsatt rörelseförmåga befinner sig på tillfällig utrymningsplats, ska detta omedelbart meddelas räddningstjänsten.

Utrymningsvägarna skall alltid hållas fria. För att förhindra spridning av rök och brand är utrymningsvägarna försedda med branddörrar som stängs vid larm. Branddörrar får aldrig fixeras i uppställt läge.

Gå lugnt, spring inte

Ett lugnt uppträdande kan rädda liv i en katastrofsituation.

Återsamling

Vid återsamlingsplatsen, stanna kvar och avvakta information från brandbefäl, väktare eller annan ansvarig. Var byggnadens återsamlingsplats är framgår av utrymningsplanen och platsen är markerad med en skylt. Lär dig var din återsamlingsplats är. Återsamlingsplatsen för Campus Helsingborg framgår av skissen nedan.

Återvänd inte in i byggnaden förrän tillstånd ges, eller lämna området förrän vi vet att faran är över. Håll koll på personerna i din närhet.

Tänk på att utrymningslarmet kan användas även vid annan fara än brand.

Rapportera omedelbart till räddningsledaren från räddningstjänsten eller universitetsväktaren om någon saknas eller kommit till skada.

Återsamlingsplats

Karta återsamlingsplats. Bild.

Olyckor och sjukdom

  • Om någon blir sjuk, skadad eller på annat sätt behöver ambulanstransport, ring 112 och begär ambulans eller informera receptionen på tel. 042-35 65 15.
  • Du befinner dig på: Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2 (känd som Tretornbyggnaden).
  • Möt upp ambulanspersonalen och visa dem vägen. Under tiden ni väntar, försök hjälpa den skadade.
  • Vid lättare typ av olyckor, lägg första förband och hjälp den skadade till sjukhuset.

Hjärtstartare samt första förband finns på varje våningsplan och i receptionen.

Hissar är försedda med lokalt larm. Telefonnummer till operatör finns angivet i respektive hiss och kan användas utanför ordinarie arbetstid. 

Rapportera alla händelser

Ingen händelse är för liten att rapportera. Det kan exempelvis röra sig om:

  • Iakttagelser
  • Inbrott
  • Stöld
  • Förlorade nycklar
  • Förlorat passerkort
  • Hot eller våld

Fyll i en händelserapport – logga in med lucat-id och välj språk

I och med att du rapporterar händelsen här får du hjälp med att se till att alla nödvändiga anmälningar och kontakter görs.

Kontaktuppgifter

Fredrik Bexell

Säkerhetschef vid Lunds universitet 

Tel. 046-222 33 33
per [dot] norden [at] bygg [dot] lu [dot] se (fredrik[dot]bexell[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Ann-Charlotte Dahlberg

Säkerhetssamordnare vid Lunds universitet

Tel. 046-222 32 35

Charlotta Johnsson

Krissamordnare på Campus Helsingborg 

Tel. 070 640 87 89
charlotta [dot] johnsson [at] ch [dot] lu [dot] se (charlotta[dot]johnsson[at]ch[dot]lu[dot]se)

Jerker Jacobsson

Brandskyddansvarig på Campus Helsingborg

Tel. 070 956 57 93
jerker [dot] jacobsson [at] ch [dot] lu [dot] se (jerker[dot]jacobsson[at]ch[dot]lu[dot]se)