Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning strategiska satsningar Campus Helsingborg

Universitetsstyrelsen vid Lunds universitet avsätter strategiska medel för att stärka forskning och utbildning på Campus Helsingborg genom olika utlysningar. Här kan du läsa mer om utlysningen av medel för nya och etablerade tvärvetenskapliga satsningar och för pionjärsmedel.

Campus Helsingborg utgör en unik del av Lunds universitet som med sin lokalisering i Helsingborg bedriver gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och offentlig sektor. Campus Helsingborg har en egen profil där alla fakulteter ska bedriva verksamhet för att ständigt utveckla ny internationellt förankrad forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället. Arbetet på Campus Helsingborg präglas av pionjärskap och ständig utveckling.

För att underlätta för tvärvetenskapliga samarbeten inom och samverkan med externa organisationer utom universitetet behöver nya initiativ sättas igång och etableringar stärkas vid Campus Helsingborg. Detta sker genom att skapa Nya tvärvetenskapliga satsningar, stödja redan Etablerade tvärvetenskapliga satsningar med stor tillväxtpotential, och uppmuntra till nytänkande och nyskapande genom Pionjärsmedel. Universitetsstyrelsen vid Lunds universitet avser därför att avsätta strategiska medel för att stärka forskning och utbildning på Campus Helsingborg.
Lunds universitet avsätter nu medel för forskning och utbildning om totalt 8 mnkr/år, uppdelat på tre poster (5 mnkr forskning / 3 mnkr utbildning):

1. Pionjärsmedel
2. Nya och etablerade tvärvetenskapliga satsningar
3. Styrelsens strategiska satsning

Utlysningen sker vid flera tillfällen under perioden 2023-2025. Alla utlysningar sker på höstterminen det givna året.

Denna utlysning avser endast medel för forskning och samverkan upp till totalt 3 mnkr för verksamhet under 2025. Ni kan söka följande medel: 

Pionjärsmedel (1) 

Innebär att ett antal projekt som stöttar pionjärskap och nytänkande kan ansöka om och erhålla en engångssumma om 0,1 msek. Medel tilldelas projekt som vill testa något nytt på Campus Helsingborg. Medlen ska användas till nyskapande verksamhet i projektform. Läs mer om detaljer för pionjärsmedel 

Nya och etablerade tvärvetenskapliga satsningar (2) 

Innebär att ett antal projekt kan ansökan om och erhålla medel under tre år
a) Nya tvärvetenskapliga satsningar. Medel om 1msek/år tilldelas till nya och oprövade konstellationer som vill etablera ny verksamhet på Campus Helsingborg. Läs mer om detaljer
b) Etablerade tvärvetenskapliga satsningar. Medel om 0,5msek/år tilldelas till redan existerande tvärvetenskapliga miljöer som kan påvisa att de har stor tillväxtpotential. Läs mer om detaljer

Syfte

Satsningen utgår från Campus Helsingborgs strategiska plan som särskilt betonar följande områden: utbildningar och forskning ska vara sammanflätade; aktiva samarbeten stimuleras för att identifiera och lösa samhällsutmaningarna; utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter; ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer; studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer; och att verksamheten präglas av pionjärskap och ständig utveckling.

Syftet med satsningen på Pionjärmedel (1) och Nya och etablerade tvärvetenskapliga satsningar (2), vid Campus Helsingborg är:

  • Att stötta pionjärskap och nytänkande vid Campus Helsingborg
  • Att initiera ny eller bredda befintlig akademiska miljöer där Lunds universitet har etablerad forskning, utbildning och samverkan och som kan bidra till framtida utveckling vid Campus Helsingborg
  • Att stimulera samarbeten över fakultets- och institutionsgränser som bidrar till att nya verksamheter integreras i redan existerande miljöer vid Campus Helsingborg
  • Att skapa långsiktiga och hållbara akademiska miljöer som är placerad och bedrivs på Campus Helsingborg.

Ansökan

Ansökningshandlingar skickas till: ansokan [at] ch [dot] lu [dot] se
(cc magnus [dot] adenskog [at] ch [dot] lu [dot] se; charlotta [dot] johnsson [at] ch [dot] lu [dot] se)

Vid frågor om utlysningen, kriterier och dokumentation kontakta samverkansansvarig Magnus Adenskog (magnus [dot] adenskog [at] ch [dot] lu [dot] se)

Vid frågor om ansökans innehåll kontakta rektor Charlotta Johnsson (charlotta [dot] johnsson [at] ch [dot] lu [dot] se)

Utlysning 2024

Utlysningen öppnar: onsdag 24 april 2024
Utlysningen stänger: fredag 27 september 2024 kl 23:00