Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Helsingborgs forsknings- och utvecklingsfond

Lunds universitet och Helsingborgs stad arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten vid Campus Helsingborg. Varje år bidrar Helsingborgs stad med medel för forsknings- och utvecklingsprojekt där medlen används för projekt som stärker högre utbildning, forskning och samverkan i och kring Helsingborg.

Fr.o.m. 2023 har Kompetensfonden gjorts om och bland annat fått nytt namn, nytt syfte och ny ansökningsstruktur. Fonden, som tidigare hette Kompetensfonden, heter numera Helsingborgs forsknings- och utvecklingsfond. Fonden kan sökas en (1) gång per år under perioden 1-30 september.

Övergripande mål och syfte 

Syftet med FoU-fonden är att stärka forsknings-och utvecklingssamverkan mellan Helsingborgs stad och Campus Helsingborg. Målet med FoU-fonden är att öka den forskningsbaserade samverkan mellan Staden och Campus, att bidra till den forskningsbaserade utvecklingen för stadens mål och inriktningar samt bidra till att stärka forskningen på Campus Helsingborg.

Läs mer om Helsingborgs stads inriktning och mål

Resurser och prioriteringar

Staden avsätter årligen medel till fonden för finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt vid Lunds universitet Campus Helsingborg. Finansiering från fonden ges för ett år i taget och det finns ingen begränsning i antal projekt man kan söka eller hur många gånger man kan söka. Utlysningen sker en (1) gång per år under perioden 1-30 september. 

Kriterier och prioriteringar för föreslagna projekt 

Fonden prioriterar forsknings- och utvecklingsprojekt som:

  • kopplas till stadens mål och inriktningar (Läs mer om Helsingborgs stads inriktning och mål),
  • omfattar samverkan med aktörer i Helsingborg eller med aktörer som avser att flytta sin verksamhet till Helsingborg/Campus Helsingborg,
  • har potentialen att bidra till hög samhällsnytta på kort och lång sikt för Helsingborg,
  • bidrar till forskningsutvecklingen på Campus Helsingborg.

Vid eventuella tematiska utlysningar prioriteras även de projekt som bidrar till utvecklingen av det tematiska området.

Ansökningsprocess

Helsingborgs stads forsknings- och utvecklingsfond utlyser medel en (1) gång per år. Utlysningen öppnar 1 september och stänger 30 september. Beslut fattas av Stadsdirektören i december/januari. Ansökningarna (ifylld ansökningsmall) med bifogad kostnadskalkyl skickas in och behandlas i strategiska utskottet på Campus Helsingborg som sedan skickar de utvalda ansökningarna vidare till Helsingborg stad för slutlig behandling och beslut. Sista ansökningsdag är 30 september 2023 för projekt som löper 1januari – 31 december 2024. 

Vem kan söka?

Finansieringen från fonden kan sökas av:

  • Lunds universitet Campus Helsingborg.
  • Forskare anställda på Lunds universitet Campus Helsingborg.
  • Forskare anställda på Lunds universitet med koppling till Campus Helsingborg.
  • Forskare vid annat universitet som har koppling till Lunds universitet Campus Helsingborg och dess forskningsmiljöer (t.ex. genom medlemskap i nätverk) och som anses vara viktiga för forskningsutvecklingen i Staden och på Campus. 

Ansökan (ifylld ansökningsmall och fullkostnadskalkyl) skickas in till ansokan [at] ch [dot] lu [dot] se.

Kontakt

Generella frågor: Beredningsgruppens samordnare anna-karin [dot] bergman [at] helsingborg [dot] se (anna-karin[dot]bergman[at]helsingborg[dot]se)
Campus Helsingborgs interna process: magnus [dot] adenskog [at] ch [dot] lu [dot] se (magnus[dot]adenskog[at]ch[dot]lu[dot]se)