Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning av medel

Universitetsstyrelsen vid Lunds universitet avsätter strategiska medel för att stärka forskning och utbildning på Campus Helsingborg genom olika utlysningar. Här kan du läsa mer om utlysningen av medel för nya och etablerade tvärvetenskapliga satsningar och för pionjärsmedel.

Campus Helsingborg utgör en unik del av Lunds universitet som med sin lokalisering i Helsingborg bedriver gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och offentlig sektor. Campus Helsingborg har en egen profil där alla fakulteter ska bedriva verksamhet för att ständigt utveckla ny internationellt förankrad forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället. Arbetet på Campus Helsingborg präglas av pionjärskap och ständig utveckling.

För att underlätta för tvärvetenskapliga samarbeten inom och samverkan med externa organisationer utom universitetet behöver nya initiativ sättas igång och etableringar stärkas vid Campus Helsingborg. Detta sker genom att skapa Nya tvärvetenskapliga satsningar, stödja redan Etablerade tvärvetenskapliga satsningar med stor tillväxtpotential, och uppmuntra till nytänkande och nyskapande genom Pionjärsmedel. Universitetsstyrelsen vid Lunds universitet avser därför att avsätta strategiska medel för att stärka forskning och utbildning på Campus Helsingborg.
Lunds universitet avsätter nu medel för forskning och utbildning om totalt 8 mnkr/år, uppdelat på tre poster (5 mnkr forskning / 3 mnkr utbildning):

1. Pionjärsmedel
2. Nya och etablerade tvärvetenskapliga satsningar
3. Styrelsens strategiska satsning

Utlysningen sker vid flera tillfällen under perioden 2023-2025. Alla utlysningar sker på höstterminen det givna året.

Under hösten 2023 öppnar en utlysning för nya satsningar på utbildning, och därför är det meriterande om ni redan i denna ansökan beskriver/belyser hur den föreslagna forskningen kan berika ny/existerande utbildning (t.ex. utveckling av kurser, nya program, eller livslångtlärande).

Denna utlysning avser endast medel för forskning och samverkan om totalt 3 mnkr för verksamhet under 2024. Ni kan söka följande medel i denna utlysning:

Pionjärsmedel (1) 

Innebär att ett antal projekt som stöttar pionjärskap och nytänkande kan ansöka om och erhålla en engångssumma om 0,1 msek. Medel tilldelas projekt som vill testa något nytt på Campus Helsingborg. Medlen ska användas till nyskapande verksamhet i projektform. Dessa medel beskrivs mer i detalj i Bilaga 1.

Nya och etablerade tvärvetenskapliga satsningar (2) 

Innebär att ett antal projekt kan ansökan om och erhålla medel under tre år
a) Nya tvärvetenskapliga satsningar. Medel om 1msek/år tilldelas till nya och oprövade konstellationer som vill etablera ny verksamhet på Campus Helsingborg. Dessa medel beskrivs mer i detalj i Bilaga 2a
b) Etablerade tvärvetenskapliga satsningar. Medel om 0,5msek/år tilldelas till redan existerande tvärvetenskapliga miljöer som kan påvisa att de har stor tillväxtpotential. Dessa medel beskrivs mer i detalj i Bilaga 2b.

Syfte

Satsningen utgår från Campus Helsingborgs strategiska plan som särskilt betonar följande områden: utbildningar och forskning ska vara sammanflätade; aktiva samarbeten stimuleras för att identifiera och lösa samhällsutmaningarna; utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter; ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer; studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer; och att verksamheten präglas av pionjärskap och ständig utveckling.

Syftet med satsningen på Pionjärmedel (1) och Nya och etablerade tvärvetenskapliga satsningar (2), vid Campus Helsingborg är:

  • Att stötta pionjärskap och nytänkande vid Campus Helsingborg
  • Att initiera ny eller bredda befintlig akademiska miljöer där Lunds universitet har etablerad forskning, utbildning och samverkan och som kan bidra till framtida utveckling vid Campus Helsingborg
  • Att stimulera samarbeten över fakultets- och institutionsgränser som bidrar till att nya verksamheter integreras i redan existerande miljöer vid Campus Helsingborg
  • Att skapa långsiktiga och hållbara akademiska miljöer som är placerad och bedrivs på Campus Helsingborg.

Ansökan

Ansökningshandlingar skickas till: ansokan [at] ch [dot] lu [dot] se
(cc magnus [dot] adenskog [at] ch [dot] lu [dot] se; charlotta [dot] johnsson [at] ch [dot] lu [dot] se)

Vid frågor om utlysningen, kriterier och dokumentation kontakta samverkansansvarig Magnus Adenskog (magnus [dot] adenskog [at] ch [dot] lu [dot] se)

Vid frågor om ansökans innehåll kontakta rektor Charlotta Johnsson (charlotta [dot] johnsson [at] ch [dot] lu [dot] se)

Utlysning 2023

Utlysningen öppnar: tisdag 21 juni 2023
Utlysningen stänger: måndag 13 november 2023 kl 23:00