Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsprojekt om det ovärdiga i att vara hungrig och det ovärdiga i att behöva ta emot mat

En grupp forskare sitter runt ett bord. Foto.

Forskarna Maria Söderberg, Stig Linde och Elinn Leo Sandberg från Socialhögskolan har under 2023 arbetat med forskningsprojektet "Det ovärdiga i att vara hungrig och det ovärdiga i att behöva ta emot mat: Hur skapar professionella värdighet i mötet med hjälpsökande?". Tillsammans med Socialsekreterare från Helsingborgs stad och diakoner från Helsingborgs pastorat presenterade de sina preliminära resultat på Campus Helsingborg.

Allt fler människor är idag beroende av matunderstöd från församlingar och kommuner, bland annat på grund av höjda matkostnader. Efterfrågan på hjälp till det nödvändigaste bidrar till frågor om värdighet och dess innebörd. Att söka hjälp för så basala behov som mat kan vara en utmaning för människors värdighet, något som kan väcka både skam, sorg och upprördhet hos individen, bland professionella och i samhället i stort. 

Under 2023 har forskare från Socialhögskolan undersökt hur värdighet tolkas och tillämpas bland diakoner med erfarenhet av matunderstöd och socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Genom att undersöka hur värdighet tolkas och tillämpas hoppades forskarna kunna bidra till en fördjupad kunskap om komplexiteten i samband med värnande av värdighet.

Under en workshop på Campus Helsingborg tillsammans med Socialsekreterare från Helsingborgs stad och diakoner från Helsingborgs pastorat presenterade de sina preliminära resultat. 

- Vi är glada över intresset från kommun och kyrka och blickar nu framåt mot att presentera studier om matunderstöd vid konferenser i Åbo och Göteborg, säger Elinn.

Projektet har finansierats av Kompetensfonden (nuvarande Forsknings och Utvecklingsfonden) i Helsingborgs stad som årligen bidrar med medel för forsknings- och utvecklingsprojekt som stärker högre utbildning, forskning och samverkan i och kring Helsingborg.