Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vision, mål och strategier

Lunds universitets vision är att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. De mål och strategier vi formulerar hjälper oss att både uppfylla högskolelagens krav och nå vår fulla potential.

Strategisk plan

För att leda och utveckla verksamheten framåt har styrelsen vid Campus Helsingborg formulerat en strategisk plan för åren 2023–2026.

Lunds universitets strategiska plan (2017–2026) samt plattform för strategiskt arbete (2023-2024) utgör fortsatt den grund som Campus Helsingborgs plan vilar på. Planen existerar parallellt med fakulteternas egna strategiska planer. Campus Helsingborg har valt att addera ett 6:e utvecklingsområde som är unikt för Campus Helsingborg.

Utvecklingsområden för Campus Helsingborg

 • Utbildning och forskning ska vara sammanflätade.
 • Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningar.
 • Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter.
 • Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer.
 • Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer.
 • Verksamheten präglas av pionjärskap och ständig utveckling.

Pionjärskap och ständig utveckling

Campus Helsingborg har i mer än 20 år framgångsrikt arbetat med utbildning och tvärvetenskaplig forskning i konstruktiv samverkan med det omgivande samhället. Under de kommande åren kommer vi att fortsätta utveckla arbetsformer utanför traditionella mönster. 

Centralt i vårt pionjärarbete är: 

 • att skapa testbäddar i form av nya transdisciplinära konstellationer, kurser, program, forskningsprojekt, organisatoriska modeller och samarbeten 
 • att vara en pilot för nya faciliteter, pedagogik och relevant kursutbud för att tillgodose det växande behovet av livslångt lärande 
 • att på nya innovativa sätt synliggöra vårt utvecklingsarbete, vår forskning och våra resultat för att skapa intresse, engagemang, utbyte och nytta i det omgivande samhället 
 • att utmana dagens mötesplatser och miljöer för ökat mervärde hos studenter och medarbetare 
 • att initiera och säkerställa nära samarbete med aktörer inom innovationssystemet