Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet i Helsingborg

Fakulteter och institutioner

Helsingborg är en av Lunds universitet fyra campusorter. Alla Lunds universitets nio fakulteter bedriver någon form av verksamhet i Helsingborg, antingen inom utbildning, forskning eller genom samverkansaktiviteter.

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Institutionen för tjänstevetenskap

Institutionen tjänstevetenskap (tidigare institutionen för tjänstevetenskap och service management) är med nästan 900 studenter den största institutionen med placering på Campus Helsingborg. Institutionen inriktar utbildning och forskning på kundnära serviceorganisationer, särskilt inom snabbt växande serviceintensiva branscher.

Institutionen för tjänstevetenskaps webbplats

Institutionen för strategisk kommunikation

Institutionen för strategisk kommunikation bedriver Sveriges största utbildnings- och forskningsverksamhet inom forskningsfältet strategisk kommunikation. Institutionen erbjuder utbildning på både grund- och avancerad nivå samt har forskarutbildning. 

Institutionen för strategisk kommunikations webbplats

Socialhögskolan

Socialhögskolan har 1200 studenter i Helsingborg och Lund och har haft verksamhet i Helsingborg i 25 år. Den största utbildningen är Socionomprogrammet och de bedriver forskning inom ämnet Socialt arbete. Socialhögskolan har ett väl utbyggt samarbete med universitet och högskolor i världen.

Socialhögskolans webbplats

Lunds Tekniska Högskola (LTH)

Lunds Tekniska Högskola är landets tredje största lärosäte för högre teknisk utbildning och forskning. Vid LTH i Helsingborg utbildas högskoleingenjörer inom byggteknik, datateknik och elektroteknik. De ger även en förberedande utbildning, ett tekniskt basår. Forskare från LTH är också verksamma på Campus Helsingborg inom ämnet Förpackningslogistik och inom Centrum för handelsforskning. 

Lunds Tekniska Högskolas webbplats

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för kulturvetenskaper ger kandidatprogrammet i modevetenskap vid Campus Helsingborg. En viktig del i institutionens arbete är att lyfta fram humanistiska perspektiv och studier av kultur och alla dess skiftande yttringar och tolkningar. Vid avdelningen för modevetenskap på Campus Helsingborg bedrivs också forskning inom ämnet. 

Institutionen för kulturvetenskapers webbplats

Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten ger fristående kurser i affärsjuridik, arbetsrätt och straff- och processrätt vid Campus Helsingborg. Fakulteten erbjuder uppdragsutbildning för yrkesverksamma, med stora möjligheter att anpassa kurserna efter önskemål.

Juridiska fakultetens webbplats

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten ger en förberedande utbildning, ett naturvetenskapligt basår på Campus Helsingborg. Utbildningen ger platsgaranti till det naturvetenskapliga kandidatprogrammet samt sjukhusfysikerprogrammet vid Lunds universitet. 

Naturvetenskapliga fakultetens webbplats

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten ger en fristående kurs i gerantologi och geriatrik på Campus Helsingborg. Kursen riktar sig till yrkersverksamma inom hälso- och sjukvården. Studenter som läser läkarprogrammet bedriver studier under termin 6-9 på Lasarettet i Helsingborg. Medicinska fakulteten bedriver forskning på Lasarettet i Helsingborg. 

Medicinska fakultetens webbplats

Ekonomihögskolan

På Campus Helsingborg är forskare från Ekonomihögskolan verksamma i Centrum för handelsforskning, en tvärvetenskaplig forskningsmiljö av internationell toppklass med fokus på handel. 

Ekonomihögskolans webbplats

Konstnärliga fakulteten

Forskare från konstnärliga fakulteten i Malmö deltar i det tvärvetenskapliga nätverket CROCUS, som fokuserar på kulturella och kreativa näringar. Nätverket har som mål att skapa en dynamisk och levande miljö som stärker både forskning och undervisning vid Campus Helsingborg. 

Konstnärliga fakultetens webbplats

Karta över Lunds universitets Campus. Illustration.
Lunds universitet har fyra campus.