Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ledning och organisation

Campus Helsingborg är en del av Lunds universitet, men är ingen egen fakultet. All utbildning och forskning bedrivs på institutionerna som tillhör olika fakulteter. För att samordna och utveckla Lunds universitets verksamhet i Helsingborg finns en styrelse, gemensam förvaltning och en utvecklingsenhet.

Campus Helsingborgs styrelse

Styrelsen vid Campus Helsingborg har i uppdrag att utveckla, samordna och utvärdera verksamheten vid Campus Helsingborg. Styrelsen ska också samverka med Helsingborgsregionens näringsliv, kommuner och andra organisationer.

Campus Helsingborgs styrelse består av: ordförande, rektor vid Campus Helsingborg, två allmänrepresentanter, representanter från fakulteter och institutioner samt tre studentrepresentanter. 

 • Lena Eskilsson ordförande, prorektor vid Lunds universitet
 • Charlotta Johnsson, rektor, Campus Helsingborg, Lunds universitet
 • Agnes Andersson, dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Annika Olsson, rektor, Lunds Tekniska Högskola (LTH) 
 • Patrik Lindskoug, vicedekan, Juridiska fakulteten
 • Johannes Persson, dekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Niklas Nielsen, vicedekan, Medicinska fakulteten
 • Andreas Inghammar, prodekan, Ekonomihögskolan
 • Mattias Wengelin, prefekt, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Mozhgan Zahrison, prefekt, Institutionen för strategisk kommunikation  
 • Christian Orsing, kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad
 • Johan Kallin, VD Nowaste Logistics AB
 • Representant studentföreningen Agora
 • Representant ordförande Ingenjörssektionen
 • Studentrepresentant

Campus Helsingborgs rektor

Charlotta Johnsson är rektor vid Campus Helsingborg sedan den 1 januari 2021. Rektor har en sammanhållande, strategisk funktion och är chef för Utvecklingsenheten.

Gemensam verksamhet

Lunds universitets förvaltning ger administrativ service åt bland annat studenter, institutioner och fakulteter. Den gemensamma verksamheten på Campus Helsingborg består av pedagogiskt stöd, studievägledning, bibliotek, leverantör av IT-tjänster, reception, lokalvård och vaktmästeri. Biblioteket tillhör Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och ger service åt alla verksamheter.

Utvecklingsenheten

På Campus Helsingborg finns en utvecklingsenhet med uppdrag att utveckla Lunds universitets verksamhet i Helsingborg. Utvecklingsenheten består av rektor, samverkansansvarig, kommunikationsansvarig, lokalbokare och administrativ chef.

Hitta kontaktuppgifter till utvecklingsenheten och gemensamma funktioner

Fakulteter

Högsta beslutande organ vid fakulteterna är fakultetsstyrelserna. Följande fakulteter har verksamhet vid Campus Helsingborg:

(Länkar öppnar fakulteternas webbplatser)

Institutioner och motsvarande enheter

På institutionerna bedrivs den största delen av universitetets forskning och utbildning. Verksamheten vid en institution leds av en prefekt som fungerar som dess chef.

Följande institutioner och motsvarande enheter har verksamhet vid Campus Helsingborg:

(Länkar öppnar institutionernas webbplatser)