Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skriva prov på Campus Helsingborg

När det är dags för tentamen/prov finns det en del praktiska saker att förbereda och komma ihåg. Här kan du hitta samlad information om hur det fungerar att skriva salsprov på Campus Helsingborg.

Provregler

Som student på Institutionen för tjänstevetenskap (Service management), Institutionen för strategisk kommunikation och Socialhögskolan gäller följande regler och rutiner vid provtillfällen på Campus Helsingborg.

Motsvarande information för dig som är student vid Lunds Tekniska högskola på Campus Helsingborg finns på LTH's studentwebb. Tentamen – steg för steg på LTH's studentwebb

Tänk på att från 24-01-15 så gäller inte LU-kortet som ID!

Så anmäler du dig: 

Du anmäler dig till varje enskilt provtillfälle i Ladok senast fjorton dagar innan provtillfället.

Logga in i Ladok

Under rubriken ”Examinationstillfällen” syns dina aktuella anmälningar. Det kommer inte en bekräftelse via Ladok på din anmälan.

Efter att anmälningstiden gått ut så får du information om provet du ska skriva via e-post från provorganisationen. Detta skickas till den e-postadress som är registrerad i Ladok. Vill du ändra din e-postadress så gör du det i Ladok, under rubriken ”Mina uppgifter”.

Har du problem med din anmälan, kontakta omgående din institution för att få hjälp.

Är du inte anmäld till ett provtillfälle är du inte garanterad en skrivplats. Vid provtillfället tilldelas de anmälda studenterna plats först, därefter kan eventuella platser ges till dig som missat att anmäla dig i tid.

Om du har glömt att anmäla dig så har du möjlighet att gå till skrivsalen vid provtillfället och anmäla dig till provvärden på plats. Salen är öppen 30 minuter innan provstart. Vi hjälper dig sedan att hitta en plats i den eller någon av salarna provet skrivs i. Vilken sal provet skrivs i uppges i schemat i undervisningsschemat i Timeedit.

Glöm inte ta med dig giltig fotolegitimation (EJ LU-kort), samt ditt LU-ID och lösenord om provet skrivs digitalt.

Om du har ett beslut om pedagogiskt stöd kan du ha rätt till anpassad examination (exempelvis förlängd provtid). I övrigt gäller samma regler som beskrivs i texten ovan. Tänk på att du behöver anmäla dig till din angivna kontaktperson senast fjorton dagar innan varje provtillfälle. Kontakta din studievägledare vid ytterligare frågor.

Så går det till vid salsprov: 

Från 240115 gäller inte LU-kortet som giltigt fotolegitimation vid prov. 
Du måste kunna styrka sin identitet genom att uppvisa fysisk (ej digital) fotolegitimation med aktuella giltighetsdatum. Saknas giltig fotolegitimation får du inte skriva prov. Ditt ansikte ska vara synligt, vilket innebär att ansikte från panna till haka syns.
Om du har förlorat din id-handling ska du kontakta sin institution/avdelning i god tid innan provet för en rekommendation om alternativ lösning.

Som giltig fotolegitimation räknas:

• Svenskt pass
• Svenskt körkort
• Svenskt nationellt id-kort 
• Svenskt id-kort för folkbokförda
• Nationellt id-kort från EU/EES-länder
• Utländskt pass 

Provisoriska pass?
Utgör inte giltig legitimation. Kontakta sin institution/avdelning i god tid innan provet för en rekommendation om alternativ lösning.

Utländsk fotolegitimation?
Om du har utländskt id-handling ta då även med LU- kortet som komplement till godkänd fysisk fotolegitimation enligt ovan. LU-kortet är i sig inte giltig legitimation.

Skyddade personuppgifter?
Avvikande personuppgifter i Ladok ska uppvisa ett så kallat aliasintyg (intyg om namn och personnummer i Ladok). Personnumret på din id-handling och närvarolistan skiljer sig åt och intyget visar båda personnumren. Vid legitimationskontroll i samband med prov, visar du upp giltig id-handling med ett av personnumren som står angivet på aliasintyget.

 • Du behöver legitimera dig vid provtillfället. Ta därför alltid ha med dig ID-handling.
 • Salsprov kan antingen ges som pappersprov eller digitalt prov. Information om vilken typ av prov det är och eventuella förberedelser du behöver göra, anges i informationen du får via e-post från provorganisationen.
 • Vid vissa prov är hjälpmedel tillåtna, dessa finns angivna i provinformationen. Påträffande av några andra former av hjälpmedel under skrivtiden anmäls som misstanke om fusk. Exempel på hjälpmedel som oftast inte är tillåtna är mobiltelefoner, surfplattor, armbandsklockor, fusklappar, anteckningar på armar. (Länk till gällande regler på Lunds universitet)
 • Vid digitalt prov skall du ta med egen dator. Om du behöver ladda ner programvara på din dator för att kunna utföra provet, såsom Safe Exam Browser, så meddelas det via e-post från provorganisationen. Har du problem med någon installation, kontakta LU Servicedesk. Uppdatera din dator för att undvika uppdateringspåminnelser under provet. Tag med din strömkabel, så att du kan ladda din dator. Varje sal har eluttag och sladdvindor.
 • Om du behöver låna en dator vid provtillfället så anmäler du det här: Datorbokning Din bokade dator kommer finnas i salen du skriver provet i, samt laddare.
 • Glömt ditt lösenord? Om du inte kan ta ut ett nytt via passport så går det bra att besöka receptionen så kan de hjälpa dig på plats under deras öppettider: Kontakt | (lu.se)

 • Salsprov börjar alltid på angivet klockslag. Var på plats i god tid då dörrarna stängs när provet startar.
 • Vid vissa prov är det möjligt att komma in i salen efter start, men endast om ingen student redan har lämnat salen. Detta uppges även i informationsmailet från provorganisationen.
 • Som student ska du följa provvärdens anvisningar. Om du bryter mot reglerna, ertappas med fusk eller avsiktligt stör andra har provvärden rätt att avbryta ditt prov. Vid misstanke om fusk underrättar provvärden den provansvarige läraren och anmäler händelsen för vidare handläggning.
 • Ytterkläder, väskor, mobiltelefoner etcetera lämnas på den plats i skrivsalen som provvärden anvisar. 
 • Digitala prov startar automatiskt på starttiden. Vid pappersprov är det tillåtet att börja skriva först när provvärden meddelat provstart. När provet startar får du inte prata eller på annat sätt kommunicera med andra studenter. Du får inte heller dela material med någon, samt inte använda andra hjälpmedel än de som meddelats.
 • Provet ska lämnas in oavsett om du svarat på frågorna eller inte.
 • Du förväntas att ta hänsyn till andra studenter i salen.

 • Senast 15 arbetsdagar efter provtillfället och senast två veckor före omprov ska du ha blivit meddelad ditt betyg. Vid ordinarie skriftligt provtillfälle hålls vanligtvis en provgenomgång (och eventuellt pappersprov utdelas).
 • Resultat meddelas på sätt som den provansvarige meddelat i förväg. Campus reception på entréplan har utlämning av pappersprov och arbeten.
 • Tänk på att examinationer och provresultat är offentliga handlingar. Hämta alltid ut ditt prov. När du hämtar ut ditt prov signerar du försättsbladet, som ett kvitto på att du har tagit emot det.

Glömt något i salen?

Kvarglömda saker och kläder lämnas in till receptionen, och kan hämtas där under deras öppettider: Kontakt | (lu.se)

Hitta schema för ditt prov

Information för tid och plats för provet finns normalt i TimeEdit-schemat för din kurs.