Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Helsingborgs stad fortsätter stötta forskningsprojekt som skapar samhällsnytta

Utsikt över Kärnan och Helsingborg stad riktat mot havet. Foto.

Forskning om hållbara leverans- och returer, förpackningar inom e-handel och arbete med barns hälsa. Det är några av de projekt på Campus Helsingborg som 2024 får stöttning av Helsingborgs stad forsknings- och utvecklingsfond.

Lunds universitet och Helsingborgs stad arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten vid Campus Helsingborg. Varje år bidrar Helsingborgs stad, genom forsknings- och utvecklingsfonden, med medel till projekt som stärker högre utbildning, forskning och samverkan i och kring Helsingborg.

Sju forskningsprojekt har nu beviljats pengar från Helsingborgs forsknings- och utvecklingsfond. 

– Ett stort grattis till våra forskare och ett tack till Helsingborgs stad som tydligt visar att man vill fortsätta gynna forskningsmiljöerna på Campus Helsingborg. Det gagnar inte bara universitetet utan samhället, säger Charlotta Johnsson, rektor på Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Följande projekt har beviljats medel för 2024: 

  • Lärande och utveckling av arbete med barn och ungas existentiella hälsa utifrån ett organisation- och medarbetarperspektiv - Alina Lidén, Institutionen för tjänstevetenskap 
  • Gröna tjänster och värdeskapande vatten, steg 3 - Cecilia Fredriksson, Institutionen för tjänstevetenskap
  • Hur Helsingborg Stad för in material och biomassa i den cirkulära ekonomin - Hervé Corvellec, Institutionen för tjänstevetenskap
  • Riva det byggda för nyproduktion eller bevara för ombyggnad? Life Cykle Assessment- Restoration & Transformation - Ingrid Pålsson Skarin, LTH
  • Hållbara leverans- och returtransporter i den klimatneutrala staden - Klas Hjort, LTH
  • Barns rätt till god hälsa och meningsfull fritid: Utveckling och tillämpning av resursintegreringsmodell inom förebyggande verksamheter - Ulrika Westrup, Institutionen för tjänstevetenskap
  • Plastic or paper packaging in e-commerce? Holistic assessment preventing greenwashing - Yulia Vakulenko, LTH