Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nya strategiska satsningar på forskning och samverkan

Fasaden av Campus Helsingborg med tegel och glasparti. Foto.
Nu är det klart vilka ansökningar som fått finansiering av Lunds universitet i denna första utlysning. Foto: Johan Persson

En forskningshubb inom säkerhet, bokprojekt för framtida arkitekter och projekt för att nå ut med forskning via film och ljud. Det är några av de satsningar som nu får stöd på Campus Helsingborg. Totalt satsar Lunds universitet 5 miljoner kr per år på forskning och samverkan vid Campus Helsingborg. Flera olika utlysningar mellan åren 2024-2028 ska stödja fortsatt utveckling inom forskning, utbildning och samverkan.

Mellan juni och november 2023 hade anställda på Lunds universitet med nuvarande eller framtida placering på Campus Helsingborg möjlighet att söka pengar för forskning eller samverkan. Det kunde gälla både nya satsningar och sådana som var redan etablerade. Det infördes också en ”pionjärspeng” där alla anställda ytterligare uppmuntrades att testa nya idéer. Nu är det klart vilka ansökningar som får ta del av Lunds universitets strategiska medel i denna omgång. 

-Det är mycket spännande att vara i gång med våra nya strategiska satsningar för både nya och etablerade projekt. Denna satsning från Lunds universitet ger oss möjlighet att kontinuerligt fortsätta utveckla forskningen som sker på Campus Helsingborg, säger Charlotta Johnsson, Rektor för Campus Helsingborg.

Förutom de nya tvärvetenskapliga satsningarna har även en redan etablerad verksamhet, Centrum för ledning i offentliga organisationer - CLOO, fått fortsatt stöd.  I samband med denna utlysning har styrelsen på Campus Helsingborg också valt ut att stötta en särskild strategisk satsning på handel och logistik, en etablering av det nya forskningscentrumet REAL. 

Under 2024 startar en ny utlysningsomgång där alla med koppling till Campus Helsingborg återigen kan söka finansiering. 

De ansökningar som beviljats medel med start 2024:

Pionjärsmedel

  • Arkitekturens tillblivelse i byggprocessens förstudium – Ingela Pålsson Skarin, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH
  • Utforskande av den audiovisuella essän – Sima Wolgast, Psykologiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Let’s talk about Service – Annika Persson, Institutionen för tjänstevetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Medel för nya eller etablerade tvärvetenskapliga satsningar 

  • Helsingborg Safety Hub - Enrico Ronchi, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, LTH
  • Centrum för ledning i offentliga organisationer – Anette Svingstedt, Institutionen för tjänstevetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Styrelsens strategiska satsning 

  • Centrum för handel och logistik – Samhällsvetenskapliga fakulteten, LTH, Ekonomihögskolan.