Skip to main content

Datorbokning Campus Helsingborg

Fyll i nedan för att boka en dator till provtillfälle på Campus Helsingborg

Gäller för studenter på institutionen för strategisk kommunikation, institutionen för tjänstevetenskaper (service management) och Socialhögskolan. Bokningen behöver vara oss tillhanda senast två arbetsdagar innan provtillfället.
Page Manager: provhbg@service.lu.se | 2021-11-17