Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nu flyttar Helsingborg Safety Hub in

Lådor med utrustning. Foto
Här packas utrustningen upp som ska bli grunden till en ny forskningshubb inom säkerhet.

Över 1 ton förstklassig forskningsutrustning rullar in på Campus Helsingborg för att utgöra en del av en ny hubb med fokus på forskning och utbildning inom säkerhetsområdet. Genom att kombinera olika toppmoderna tekniker och metoder som Virtual Reality, körsimulationer och Geografiska informationssystem kan forskningen praktiskt användas för att ta itu med samtida utmaningar inom säkerhet och trygghet.

Enrico Ronchi, forskare vid avdelningen för Brandteknik på LTH, leder forskargruppen som nu flyttar in med sin utrustning för säkerhetsforskning på Campus Helsingborg. Tillsammans med kollegorna från LTH och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet kommer de att starta Helsingborg Safety Hub. 

- Vi har som mål att etablera ett nav för banbrytande forskning och utbildning inom områdena upplevd säkerhet, trafiksäkerhet, brandsäkerhet och folkhälsa kopplat till säkerhet. Första steget är att flytta vår förstklassiga utrustning hit från Italien, säger Enrico Ronchi. 

På sikt hoppas forskarna att projektet kommer att gynna säkerhetsarbetet inte bara i Helsingborg utan även utanför stadens gränser. 

- Det unika med vårt arbete är att vi använder en mängd olika tillvägagångssätt. Genom VR-utrustning kan vi återskapa verkliga händelser som ger en bättre förståelse av de säkerhets- och trygghetsutmaningar som kan finnas i en stad. Användningen av körsimuleringar gör att forskning inom trafiksäkerhet kan göras i en kontrollerad och realistisk miljö och ge insikter som kan ligga grund för viktiga beslut, berättar Enrico Ronchi.

Ritning över körsimulator. Bild
Ritning över körsimulatorn som kommer att användas på Helsingborg Safety Hub.

Projektet har fått finansiering av Lunds universitet som en ny strategisk tvärvetenskaplig satsning på Campus Helsingborg med totalt 3 miljoner kronor. 

Den fysiska placeringen av hubben med labb och kontorsplatser blir i bottenplan i lokaler som tillhör co-working aktören Mindpark. Det ligger vägg i vägg med universitets lokaler i byggnaden som kallas Fabriken 1891, där Lunds universitet upptar ca en fjärdedel.    

Projektgruppen består av: 

  • Enrico Ronchi, Avdelningen för Brandteknik, LTH
  • Carmelo D’Agostino, Trafik & väg, LTH
  • Carl Johnsson, Trafik & väg, LTH
  • Giedre Gefenaite, Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten
  • Kristoffer Mattisson, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Medicinska fakulteten