Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samlar kunskap om ledning och styrning i offentliga organisationer

Kvinna på en arbetsplats. Illustration.

För chefer, medarbetare och politiska beslutsfattare i offentliga organisationer ställs ständigt krav för att hantera nya utmaningar i sitt arbete. Det kan handla om nya ledningsideér, styrformer eller innovativa lösningar på komplexa problem. För fyra år sedan beslutade en grupp forskare på Lunds universitet att samla sin kompetens, erfarenhet och nätverk under namnet CLOO – centrum för ledning i offentliga organisationer. Resultatet har blivit en miljö där frågor om ledning och styrning både utvecklas och utmanas.

Idag ingår 11 forskare i CLOO, vars olika intressen spänner över en rad kunskapsområden bland annat användarorientering, värdesamskapande, ledarskap, medarbetarskap, professioner, makt, kommunikation, styr- och organiseringsidéer. Under det gemensamma paraplyet CLOO arbetar de med forskningsprojekt, forskningscirklar, utvecklingsprogram och utbildningsdagar. Dessutom erbjuds både läsning och lyssning med fördjupad kunskap om offentliga organisationer i form av rapporter, event och poddavsnitt kring aktuella teman. 

Två personer ståendes med grönska i bakgrunden. Foto.
Ulrika Westrup och Anette Svingstedt är forskningskoordinatorer för CLOO och verksamma på institutionen för tjänstevetenskap på Campus Helsingborg, Lunds universitet. Foto: Johan Persson

- En av de senaste rapporterna har fokus på chefers hälsa och sammanfattar resultaten från ett tvåårigt forskningsprojekt om hållbart chefskap i Helsingborgs stad och i det senaste poddavsnittet diskuteras distansarbete i pandemins spår utifrån en unik studie som genomfördes under pandemin, berättar Anette Svingstedt, Universitetslektor och en av två forskningskoordinatorer för CLOO. 

- Något som utmärker vårt arbete är att vi gör praktiknära forskning, berättar Ulrika Westrup, Docent i tjänstevetenskap och även hon forskningskoordinator för CLOO. Tillsammans med organisationer kan vi skapa gemensam kunskap genom att till exempel genomföra ett forskningsprojekt, leda en forskningscirkel, skriva en rapport eller vara ett bollplank i olika frågor relaterade till våra kunskapsområden. 

CLOO är ett av de etablerade tvärvetenskapliga satsningarna som i år har fått medel genom Lunds universitets utlysning för forskning och samverkan på Campus Helsingborg. 

- Vårt mål är att bli ett nationellt centrum och vara ”top of mind” för offentliga organisationer när det gäller dessa frågor. Detta möjliggör att vi kan fortsätta vår verksamhet, på sikt hoppas vi också kunna få mer finansiering för forskning, säger Anette Svingstedt.